Dnevi računovodij vsako leto poskrbijo za osvetlitev aktualne problematike, tiste, s katero se dnevno sooča stroka. Organizira jih Zveza RFR, osrednja slovenska strokovna organizacija na področju računovodstva, davščin in financ. Poslanstvo Zveze RFR je zagotavljati podporo svojim članom, skrbeti za promocijo in ugled stroke, sočasno pa tudi razvijati najsodobnejša podporna orodja za enostavnejše opravljanje dela in iskanje rešitev v praksi.

Program Dnevov računovodij 2019, ki ga Zveza RFR pripravlja v sodelovanju z najvidnejšimi predstavniki stroke, ponuja pester nabor strokovnih predavanj. Ob mnogih strokovnih odgovorih Dnevi računovodij vsako leto prinesejo tudi nepozabno večerno druženje, priložnost za neformalno druženje in mreženje.

Letos bo v Portorožu beseda tekla predvsem o spremembah, ki jih prinaša digitalizacija. Ob digitalizaciji pa se bodo udeleženci dotaknili še mnogo drugih »vročih« tem poslovanja v slovenskem prostoru – dilem pri računovodenju najemov v praksi, vpliva spremenjenega pripoznavanja prihodkov na delo računovodij, obveznosti davčnih svetovalcev pri poročanju Fursu o čezmejnem poslovanju podjetij, novosti na področju DDV pri spletnih prodajah, sporne uporabe zbranih osebnih podatkov in ne nazadnje dobre prakse pri upravljanju informacijske varnosti.

Dneve računovodij Zveza RFR vsako leto pripravlja v sodelovanju z uglednimi gospodarskimi družbami in medijsko hišo Dnevnik. Več informacij o letošnjem dogodku lahko dobite na spletni strani www.dneviracunovodij.si.