Delavnice bodo potekale 8. aprila v Celju, 9. aprila v Mariboru, 15. aprila v Ljubljani, 16. aprila v Kopru in 17. aprila Novi Gorici. Na njih bodo predstavljeni ugodni finančni produkti SPS s poudarkom na mikrokreditni liniji, ki jo sklad letos izvaja prek Sklada skladov in je tako postal pomemben posrednik finančnih spodbud v obliki mikroposojil za mikro, mala in srednja podjetja v slovenskem okolju. Ta oblika financiranja ponuja poleg ugodne obrestne mere tudi daljšo ročnost (do pet let), moratorij za odplačilo glavnice (do dve leti in pol) in nižje pogoje zavarovanja. Vrednost kredita lahko znaša od 5000 do 25.000 evrov, financira pa se lahko sto odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

Poleg mikrokreditne linije bo sklad predstavil tudi druge finančne instrumente, ki so letos na voljo mikro, malim in srednjim podjetjem. Podrobneje bo predstavljena garancijska shema, ki podjetjem omogoči lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, in zagonske spodbude, ki omogočajo podjetjem v zgodnjih fazah lažji zagon podjetja v obliki nepovratnih sredstev. Udeleženci bodo iz prve roke pridobili tudi informacije o spodbudah malih vrednosti prek vavčerjev, s katerimi imajo podjetja možnost enostavno in hitro prejeti sofinanciranje v višini 60 odstotkov oziroma subvencijo do največ 9999 evrov za različne vsebine.

SID banka kot upraviteljica Sklada skladov bo na informativnih srečanjih predstavila ugodnosti, ki jih ponuja z izrabljanjem evropskih kohezijskih sredstev. Financiranju naložb v raziskave, razvoj in inovacije vseh vrst podjetij in samostojnih podjetnikov je namenjenih 42 milijonov evrov. Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere ročnost do devet let, moratorij za odplačilo glavnice do treh let in nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost slednjega lahko znaša od 10.000 do 10 milijonov evrov, financira pa se lahko tudi do sto odstotkov upravičenih stroškov. Neposredna ponudba posojil, ki jih financira Sklad skladov za tista vlaganja, kjer ni izkazan interes finančnih posrednikov, bo dodatno spodbudila in krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva in njegov trajnostni razvoj.