Gospodarski temelji so solidni, stopnja brezposelnosti je na najnižji ravni v zadnjih petih desetletjih, dvig plač pa spodbuja domačo potrošnjo – glavni steber gospodarske rasti. Davčne spodbude in visoka zasedenost proizvodnih zmogljivosti bodo pripeljale do nadaljevanja rasti investicij. Celo nepremičninski sektor spet pridobiva privlačnost s prehodom na manj restriktivno monetarno politiko. Poslovni sentiment in optimizem gospodinjstev se ponovno krepita. Ameriški sistem zveznih rezerv (FED) je spremenil stališče glede restriktivne monetarne politike, vendar če se ZDA vrnejo v območje nadpovprečne rasti in višje inflacije, na kar nakazuje rast plač, bo moral FED jeseni spet razmišljati o dvigu obrestnih mer.

Evropa in ZDA imajo nekatera skupna izhodišča. Obe regiji sta naleteli na upočasnjevanje, ki se počasi končuje. Načrtuje se okrevanje gospodarstev v drugi polovici leta, stopnja brezposelnosti je najnižja v zadnjem desetletju, pričakuje se rast plač in s tem povečevanje potrošnje. Predvidena gospodarska rast v Evropi pa bo za letos vseeno nižja, okoli 1,1 odstotka. Japonsko gospodarstvo po drugi strani kaže znake upočasnjevanja. Moč upočasnjevanja je odvisna od razpleta trgovinskih vojn, ameriških carin na avtomobile in borznih pretresov. Trenutno ostajajo pričakovanja o gospodarski rasti na ravni 0,7 odstotka za letošnje leto, kar je manj kot lani (0,8 odstotka).

Razlike med razvitimi regijami so v pričakovanih stopnjah rasti, ki so za ZDA višje. Tako je višja rast plač, pričakovana rast potrošnje in investicij, posledično so višje tudi projekcije rasti BDP. Evropi manjka enotnost, predvsem pri vodenju fiskalne politike, in je v podrejenem položaju v primeru, da se vnamejo trgovinske vojne. ECB je zamudila rok za dvigovanje obrestnih mer, kar pomeni da nima na voljo toliko mehanizmov pomoči ob izbruhu naslednje krize. Japonska je prezadolžena, z obsežnimi programi stimulacij v preteklosti pa so tudi izčrpali precej možnosti za intervencijo ob morebitnem izbruhu naslednje recesije. Moč Amerike pa se seveda odraža tudi na delniških tečajih, ki so v zadnjih letih pometli s svetovno konkurenco.