V Energetiki Ljubljana so z družbo Mytilineos Holdings podpisali 118 milijonov evrov vredno pogodbo (brez DDV) o dobavi in postavitvi dveh plinskih turboagregatov s parnimi utilizatorji in pripadajočo tehnološko opremo, kar predstavlja ključen korak za začetek gradnje plinsko-parne enote, ki bo predvidoma začela obratovati v začetku leta 2020.

Nadomestila bo dva od treh premogovnih blokov in s tem omogočila 70 odstotkov manjšo uporabo premoga. Mlajši premogovni blok naj bi še uporabljali, saj v njem poleg premoga kurijo lesne sekance. Pomemben je tudi zato, ker predvidevajo, da leta 2020 nova plinsko-parna enota še ne bi zadostovala za potrebe po toploti v Ljubljani, res pa je, da te upadajo.

Energetika Ljubljana je ob pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme z grškim holdingom sklenila tudi pogodbo o dolgoročnem servisiranju plinskih turboagregatov, in sicer s proizvajalcem te opreme – z družbo Siemens, ki je kandidirala tudi na glavnem razpisu za dobavo in postavitev plinskih turbin s parnimi utilizatorji in pripadajočo tehnološko opremo, a je v zaključni fazi razpisa ponudila precej višjo ceno kot Grki. Vrednost pogodbe za osemletno servisiranje plinskih turboagregatov oziroma za en celotni vzdrževalni cikel je 15,9 milijona evrov brez DDV.

Direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej je ob podpisu pogodbe poudaril, da tako velik korak v smeri zmanjšanja uporabe premoga ni pomemben samo za Energetiko Ljubljana, temveč tudi za Ljubljano in Slovenijo. Direktor Mytilineos Holdinga Gardelinos Panajotis pa je izpostavil, da se projekta veselijo zaradi prednosti, ki jih kot energetsko-okoljska naložba predstavlja za Energetiko Ljubljana in mesto Ljubljana, kot tudi zato, ker je to njihov prvi projekt v Sloveniji.