V Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da trenutni vladni zastopniki ovirajo izvrševanje podpisanega sporazuma. Zato želijo, da se jih zamenja s takšnimi, ki »bodo v socialnem dialogu sposobni voditi dialog, strokovno, zakonito, skrbno, vestno in pošteno« in ki bodo dajali primerno zavarovanje, da bodo pravice oziroma obveznosti izpolnjene.

Vse od decembrskega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v sindikatih namreč ugotavljajo, da se soočajo s »poskusi izigravanja in različnega tolmačenja zapisanih določb«. Pri tem so kritični predvsem do državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve Melite Šinkovec, ki po pooblastilu ministra Boštjana Poklukarja vodi dialog s sindikatoma glede izvrševanja sporazuma.

Različno razumevanje pri izpolnjevanju sporazuma je po navedbah sindikatov v več točkah. Med drugim so spomnili, da so v sporazumu dogovorili tudi plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu v vrednosti 15 milijonov evrov, nato pa se je zataknilo pri različnem razumevanju, ali so v to vrednost vključeni tudi stroški delodajalca.