Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se bo z javnim razpisom sofinancirala izvedba praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 24. april, besedilo razpisa in podrobnejše informacije pa so na voljo na spletni strani sklada. Projekt sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU iz Evropskega socialnega sklada.