Reforma avtoprevozniškega sektorja je ena izmed velikih točk razhajanja med zahodno- in vzhodnoevropskimi članicami Evropske unije. Po oceni zahodnih držav nizke plače vzhodnoevropskih prevoznikov, ki opravljajo delo na zahodu integracije, predstavljajo neupravičen damping in izkrivljanje konkurence. Za vzhodnoevropske države članice pa vsakršne omejitve pri poslovanju njihovih avtoprevozniških podjetij – ti svojim voznikom večinoma plačujejo le minimalne plače v njihovi domovini – predstavljajo omejevanje dostopa do enotnega trga. A da bo zgodba še bolj zapletena, so tudi nekatera avtoprevozniška podjetja z zahoda in severa integracije izigravala obstoječa pravila. Ustanavljala so podjetja poštnih nabiralnikov na vzhodu EU in tako svojim zaposlenim plačevala nižje plače od veljavnih.

Nemčija, Francija in Belgija so najmočneje pritiskale za sprejetje reforme, saj so se njihovi avtoprevozniki znašli pod hudimi pritiski konkurence z vzhoda. Ker ni bilo evropske odločitve o reformi avtoprevozniških pravil, je denimo Francija lani sprejemala lastne ukrepe, da morajo vozniki počitke opravljati v hotelih in ne več zgolj v kabinah svojih tovornjakov. Cilj takšnih ukrepov je bil seveda zmanjšati število voznikov z vzhoda, saj bi se povečali stroški avtoprevozniškim podjetjem.

Zaostrili pogoje kabotaže

Lanskega decembra so države članice po skoraj dveh letih vendarle sprejele stališče do reforme avtoprevozniških pravil. Že takrat je bilo veliko nasprotovanja z vzhoda integracije (deset držav je poziciji sveta nasprotovalo), zdaj pa so se ta razhajanja pojavila tudi ob sprejemanju stališča evropskega parlamenta. Kar 1200 dopolnil je bilo vloženih v proceduro. Vendar so večinsko podporo slednjič dobila določila, ki so jih skupno podprli poročevalci o tem dosjeju mobilnosti: Ismail Ertug (S&D), Merja Kyllönen (GUE/NGL) in Pavel Telička (ALDE).

Evropski parlamentarci so podprli enako plačilo za enako opravljeno delo. Prav tako so se strinjali z obdobji počitka avtoprevoznikov – po šestih opravljenih delovnih dneh morajo imeti en dan počitka zunaj kabine, torej v hotelu, katerega stroške mora plačati avtoprevozniško podjetje. Poslanci so se poleg tega odločneje kot države članice odločili omejiti trajanje napotitev v tujino. Po štirih tednih na cesti se bodo morali vozniki vrniti domov. Da ne bi opravljali daljših voženj kot dovoljeno, so se zavzeli tudi za hitro uvedbo tahografov nove generacije (do 1. januarja 2024), ki bi beležili tudi GPS-signal tovornjaka, s čimer bi bilo njihove zapise težje ponarejati. Poslanci so podprli tudi večje omejitve pri kabotaži – pretovoru tovora v tujini –, s katerim so avtoprevozniška podjetja z vzhoda integracije veliko služila in prav tako izkrivljala konkurenco na tujih avtoprevozniških trgih. V okviru ene vožnje v tujino bodo vozniki smeli opraviti le 3 kabotažne dni. Po opravljenih kabotažnih operacijah se bo vozilo moralo vrniti v državo, kjer je registrirano, in tam v času tako imenovanega ohlajevalnega obdobja ostati vsaj 60 ur. Tako naj bi preprečili opravljanje sistematične kabotaže.

Bodo pravila sprejeta še v tem sklicu parlamenta?

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je bila s sprejetimi stališči evropskega parlamenta zadovoljna. »Ta reforma je nujna za izboljšanje delovnih pogojev avtoprevoznikov,« je dejala nasmejana. V evropskem združenju delavcev v prevozniškem sektorju (ETF) so prav tako z odobravanjem sprejeli odločitev evropskega parlamenta. Ocenili so, da je evropski parlament tako povrnil zaupanje v socialno Evropo.

Končno besedilo pravil mora biti sprejeto še v trialogu med evropskim parlamentom, državami članicami in evropsko komisijo. Zatem bo moral predlog direktive še enkrat potrditi evropski parlament. To bi se utegnilo zgoditi junija, so danes ocenjevali poslanci. Zadnja seja parlamenta naj bi sicer potekala aprila, a je tehnično mogoče sklicati parlamentarno zasedanje še junija, pred prvim julijskim zasedanjem novega sklica. Če aktualni poslanci direktive ne bodo dokončno podprli še v tem sklicu, bo torej ta naloga pričakala poslance naslednjega evropskega parlamenta.