To gradnjo je vseskozi doslej ovirala hiša pod spomeniškim varstvom v križišču Tržaške in Voljčeve ceste, ki je onemogočala gradnjo kolesarske steze in pločnika, država pa ni popustila, da se sicer prazna hiša poruši. Bivši podžupan, ki je bil vodja projekta, se je osem let mučil, da se hiša poruši, porabil je vsa politična poznanstva, vendar ga je država trikrat z odločbo zavrnila. Ker je bil tudi zdaj na seji v vlogi občinskega svetnika, smo hoteli od njega izvedeti, kako je lahko na koncu hišo le porušil.

V obrazložitvi je povedal, da politiki spomeniško zaščitene hiše ni uspelo porušiti, stroka pa jo je, je bil kratek.

Seveda se človek pri tem zamisli: v osmih letih nič, kar naenkrat pa se rušitev dovoli. Na moje vprašanje, ali ima ta stroka ime in priimek, mi je odgovoril, naj se grem detektiva in sam ugotovim. No, zdaj ugotavljam, da bo marsikdo na Vrhniki vesel imena te stroke.

Vid Drašček, Vrhnika