Z nagrado slovenski startup leta vsako leto medijsko izpostavijo in nagradijo ambasadorje slovenskega startup podjetništva – tiste ekipe, ki s svojimi globalno prepoznanimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom doma in v tujini predstavljajo novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov. Glavni organizator projekta je Start:up Slovenija, ki se mu je leta 2016 kot soorganizator pridružil ABC pospeševalnik. Že tradicionalno pa izbor organizirajo s podporo Slovenskega podjetniškega sklada in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V tekmo za nagrado letos pet finalistov

Za nagrado slovenski startup leta se bo letos potegovalo pet startup podjetij, ki bodo prejela najboljše ocene med vsemi nominiranci. Vse prejete nominacije bo obravnaval nominacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Start:up Slovenija in drugih aktivnih članov slovenskega startup ekosistema. Vsak član nominacijskega odbora v prvem koraku odda svoj glas, nato pa razvrsti pet nominirancev s skupnega seznama, pri čemer ne more glasovati za svojega kandidata za nagrado.

Člani ekosistema lahko nominirajo svojega kandidata

Če delujete v organizaciji, ki pospešuje startup podjetništvo (inkubatorji, tehnološki parki, pospeševalniki, poslovni angeli, družbe tveganega kapitala, startup mediji, javne agencije in skladi ...), lahko do nedelje, 21. aprila, nominirate eno startup podjetje, ki si po vašem mnenju zasluži ta naziv. Šteje tudi glas podjetnikov - če ocenjujete, da vaša ekipa oziroma vaši dosežki, dejanja, ugled in razvojni potenciali ne smejo biti spregledani, ali morda poznate podjetje, ki si zaslužil to nagrado, se povežite z najbližjim inkubatorjem, tehnološkim parkom, pospeševalnikom ..., ki vaš predlog lahko upošteva pri svoji nominaciji.

Pogoji za nominirana podjetja

V izboru lahko sodelujejo startup podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Podjetje je bilo ustanovljeno 1. januarja 2016 ali kasneje v Sloveniji, jedrna ekipa deluje v Sloveniji. Na datum nominacije še ni prejelo večje A-investicijske runde (orientacijski znesek je do pol milijona evrov kumulativnih investicij, lahko tudi večji). Nominirano podjetje je o nominaciji obveščeno in se z njo strinja. Vsakdo, ki odda nominacijo, jo tudi utemelji: S katerimi dosežki, doprinosi ali vizijo predstavlja nominirano podjetje zgled v domačem in tujem startup okolju in kako je podjetje vključeno v slovensko gospodarstvo (zaposlovanje, partnerstva, sodelovanje v podpornih programih ...).