Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z izbranima izvajalcema na začetku tedna začelo izvedbo vrtin in bagrskih izkopov za odvzem vzorcev zemljin na območju nekdanjega odkopa Drtija moravškega podjetja Termit. Dela, ki jih izvaja mariborski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s podizvajalcem IRGO Consultingom iz Ljubljane, naj bi končali do konca tedna. Predvidene so tri vrtine do matične podlage in štirje izkopi do globine treh metrov. Končno poročilo z interpretacijo rezultatov bo na voljo predvidoma junija.

V Termitu so včeraj povedali, da so v skladu z obljubo prejšnjega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna lahko pri vzorčenju navzoči tudi predstavniki Ljudske iniciative Moravče in občine Moravče, zaradi varnostnih razlogov pa tudi predstavnik Termita. Pri določitvi vzorčnih mest so sodelovali predstavniki inšpektorata za okolje in prostor, agencije za okolje in predstavnik ljudske iniciative. Ob določanju vzorčnih mest je bil navzoč tudi predstavnik Termita, ki pa na izbiro lokacij vzorčenja ni vplival, so še povedali v Termitu. Kot so prepričani, bodo lahko končno dokazali, da se na njihovem območju ni zakopavalo nevarnih snovi. »Vzorčenje izvajajo za to pooblaščeni in usposobljeni neodvisni strokovnjaki, zato v njihovo delo zaupamo,« je dejala Alenka Pavlin iz Termita.

Zadovoljen je tudi župan Milan Balažic, saj tudi občina sodeluje in so bile nekatere vrtine določene v skladu s pričanji očividcev. Če bodo tako nadaljevali, župan ne vidi razlogov, da bi dvomil o izsledkih teh analiz, in dodaja: »Za zdaj država, kot jo imamo radi!«

Resne obtožbe, veliko dvomov…

Na ministrstvu so se 66.552 evrov vrednega projekta lotili potem, ko sta novi moravški župan in ljudska iniciativa na začetku leta močno vznemirila občane z obtožbami, kaj vse naj bi se zakopavalo v Drtiji, in resnimi dvomi o vseh dosedanjih analizah in inšpekcijskih nadzorih v podjetju. Župan, ki je vztrajal, da so tam zakopani tudi strupeni odpadki s pogorišča Kemisa, je med drugim poudaril, da so se prebivalci odlaganju strupenih odpadkov v Drtiji uprli že na referendumu leta 2007, a naj bi nekdanje občinsko vodstvo kljub temu opustilo nadzor in prikrilo nadaljnje zastrupljanje Moravške doline.

Zato se zdaj Moravčani še toliko bolj veselijo neodvisne strokovne analize materialov, s katerimi so sanirali opuščene peskokope v Drtiji, stroške analize pa bodo na ministrstvu, če se bodo županove obtožbe izkazale za neutemeljene, naložili kar občini. Župan se računov ne boji, saj je prepričan o svojem prav, sodelovanje z ministrstvom za okolje in prostor pa ocenjuje kot vse boljše tudi po tem, ko je agencija za okolje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja Termitu naložila odpravo vrste nepravilnosti, med drugim ureditev odvodnjavanja meteornih voda in preprečitev dostopa nepooblaščenih oseb na deponijo.