Finančni ministri EU so oktobra lani po več letih brezplodnih poskusov dosegli dogovor o izenačitvi davčne obravnave tiskanih in elektronskih knjig ter časopisov. Članice lahko tako po novem tudi za elektronske publikacije uporabljajo znižane stopnje, nekatere pa tudi super znižane in ničelne stopnje DDV. Spremembe so bile uveljavljene novembra s posodobitvijo direktive EU glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije.

Ministrstvo tako predlaga, da se tudi za elektronske publikacije (knjige, časopise in periodične publikacije) uvede znižana 9,5-odstotna stopnja DDV. Kot pojasnjujejo, bi se v primeru, ko bi se učinek znižanja stopnje DDV odražal v temu ustreznem znižanju končnih cen teh elektronskih publikacij in bi tako koristi imeli tudi potrošniki, uvedba nižje stopnje lahko odražala tudi v izboljšanju dostopnosti elektronskih publikacij njihovim bralcem.

Predvidena uvedba nižje stopnje DDV za elektronske publikacije bi lahko ob nespremenjeni strukturi porabe po oceni ministrstva vplivala na manjši izpad prihodkov od DDV v državni proračun v višini do enega milijona evrov letno. Kolikšen vpliv bi sprememba davčne stopnje lahko imela na krepitev tovrstne potrošnje ali na cene elektronskih publikacij, kar bi posledično lahko vplivalo na drugačno oceno vpliva na državni proračun, pa še ne morejo oceniti.