Grumovo nagrado, namenjeno najboljšemu izvirnemu domačemu dramskemu besedilu, na Tednu slovenske drame podeljujejo že vse od leta 1979, praviloma na sklepni slovesnosti festivala, ki bo tokrat v ponedeljek, 8. aprila, v Prešernovem gledališču Kranj. Istega večera bodo podelili tudi nagrado za mladega dramatika, ki so jo uvedli leta 2013 in je namenjena avtorjem, mlajšim od 30 let. Letos je na natečaj za Grumovo nagrado prispelo 42 dramskih besedil, strokovna žirija, ki jo sestavljajo Vilma Štritof (predsednica), Klavdija Zupan, Mateja Pezdirc Bartol, Igor Žunkovič ter Tomaž Gubenšek, pa jih je v ožji izbor uvrstila pet: za nagrado so nominirane drame Hlapec Jernej in njegova pravicaŽige Divjaka, Tih vdihNejca Gazvode, Realisti – kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvoJureta Karasa, An ban pet podganVinka Möderndorferja ter 6 skupine avtorjev – Žige Divjaka, Gregorja Zorca, Katarine Stegnar, Vita Weisa, Iztoka Drabika Juga in Alje Kapun.

Nič več zgolj literatura

Zanimivost letošnjega nabora nominiranih besedil je, da so bila vsa – razen Möderndorferjevega – v minulem letu že uprizorjena na slovenskih odrih, kar je bilo v preteklosti redko; razpis je sicer v osnovi anonimen, seveda pa žirija avtorje že uprizorjenih dram nehote (pre)pozna. »Med prispelimi besedili jih je bila tudi sicer uprizorjena že četrtina,« pojasnjuje predsednica žirije Vilma Štritof. »Prav zato smo razmišljali tudi o smislu anonimnosti razpisa. Besedila za gledališče namreč ne nastajajo več izključno kot literarna dela, ki bi potem čakala na gledališča, da bi jih uprizorila, in bi zaživela šele v ustvarjalnem procesu študija predstave; danes vse več besedil nastane kot del uprizoritvenega procesa in vedno pogosteje kot kolektivno delo soustvarjalcev predstave.« Prispela besedila so zato brali s stališčem, da ne berejo le samozadostnih literarnih stvaritev, temveč so nanje gledali kot na »integralni del uprizoritve« znotraj živega gledališkega organizma.

Vse večja raznolikost

Poleg besedil za Grumovo nagrado je žirija obravnavala še dvanajst iger v kategoriji za mladega dramatika. »V poslanih besedilih smo zaznali izjemno raznolikost ter fuzijo žanrov, razne formalne prijeme, ki se opirajo na utečene kanone, jih modificirajo, ironizirajo ali pa zapeljejo v povsem nov kontekst. Med njimi se je kar v treh primerih pojavila zvrst dokumentarne drame,« so med drugim zapisali žiranti. »Če smo lani lahko prebrali komaj kakšno nedramsko besedilo, je bila izbira letos formalno in tematsko precej širša. Med tem obiljem pristopov pa smo vendarle lahko opazili tudi nekatere slabosti: liki so velikokrat sploščeni, niso izdelani in živi, naracija je linearna ali pa celo obstane in se sploh ne razvije; pomanjkanje strukture, ki bi podpirala zaznavno idejo, se zatika ali pa ostane okostenela.«

Tudi peterica nominiranih besedil je formalno in vsebinsko zelo raznolikih, saj segajo od satiričnega kabareta (Realisti) in dokumentarnih dram (6, Hlapec Jernej in njegova pravica) do družinske drame (Tih vdih) ali igre o nasilju in spolni zlorabi (An ban pet podgan).