Resalta in Evropski investicijski sklad, katerega večinska delničarka je Evropska investicijska banka (EIB) in ki financira mala in srednja podjetja s tveganim kapitalom ter instrumenti tveganega financiranja, sta tako sklenila pogodbo o naložbi v višini šest milijonov evrov za nadaljnji razvoj neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih virov. Naložba bo financirana z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je ključni organ naložbenega načrta Evropske komisije.

Polovico zneska za dokapitalizacijo bo prispeval skupni instrument omenjenega sklada in SID banke, polovico pa bolgarski investicijski sklad BlackPeak Capital in zasebni vlagatelji.

Iz EIB so sporočili, da bo Resalta s pomočjo svežega kapitala prerasla zagonsko fazo ter začela izvajati poslovni načrt, s katerim bo postala pomembno podjetje na svojem področju, kar naj bi pozitivno vplivalo na slovensko in evropsko gospodarstvo pa tudi na okolje.

Spomnili so, da Resalta trenutno sodeluje s posamezniki, podjetji in občinami v Sloveniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji, s svojimi storitvami in rešitvami pa jim pomaga zmanjševati emisije ogljikovega dioksida in porabo energije ter varčevati pri stroških, povezanih z energijo.

Podjetje je po njihovih navedbah do danes razvilo in v prakso vpeljalo rešitve, s katerimi so njihove stranke prihranile 300 gigavatnih ur elektrike, letni izpusti ogljikovih dioksidov pa so upadli za 30.000 ton. Za primerjavo so dodali, da bi imel tak učinek, če bi zasadili 3400 hektarov gozda.