»Ogorčena sem nad tem, kar se je zgodilo v Goričici, kjer številne žabice v teh dneh prečkajo prometno cesto. Pri tem jim pomagam tudi sama; akcijo sem začela sredi selitve žabic po tem, ko sem zjutraj na cesti naletela na pravi masaker. Po moji oceni je bilo povoženih najmanj 400 žabic in cesta je bila dobesedno nastlana z žabjimi trupelci,« nas je opozorila bralka Barbara Boršič s Ponikve, ki se po cesti skozi Proseniško med Šentjurjem in Celjem vozi vsak dan.

Čez cesto pomagali skoraj tisočim

Kot nam je še povedala, so s prijatelji v samo tednu dni prenesli čez cesto 930 žab, od tega samo zadnji marčevski ponedeljek, ko je deževalo, kar 400 žab. A selitve, pravi naša sogovornica, še ni konec in žabe še vedno prečkajo cesto, zato upa, da bodo vozniki na tej cesti previdnejši. Boršičeva ob tem opozarja, da žabam dodatne preglavice predstavlja eden od ribnikov, ki so sicer v lasti Ribiške družine Celje. Ribnik so izsušili ravno v začetku marca, torej takrat, ko žabe najbolj množično romajo odlagat jajčeca.

»Čudim se, da so za izsušitev dobili dovoljenje, saj vendar tudi sami varujejo habitat in okolje. O tem sem jih obvestila, a mi niso odgovorili,« še pravi Boršičeva, ki je s tem problemom seznanila tudi zavod za varstvo narave in agencijo za okolje.

»Prosila sem jih, da pri izdaji dovoljenj za izpuste vode iz ribnikov in pri dovoljenjih za upravljanje ribnikov vendarle upoštevajo tudi življenjske cikluse drugih živali iz ribniškega habitata, kljub temu da vemo, da so ribniki prvenstveno namenjeni ribolovu,« pravi naša bralka.

Otoplitev dodatno pospešila migracije

»Res je, da imamo na območju Goričice v lasti pet vzgojnih ribnikov, v katerih gojimo krape, ščuke, smuče in linja, ki jih potem vlagamo v Šmartinsko jezero. Vsako leto jeseni ribnike izlovimo in ves prirastek vložimo v Šmartinsko jezero, plemenske ribe pa vložimo v ribnik, ki je namenjen prezimovanju. Na pomlad, ko so vremenske razmere primerne, kar je odvisno od toplote vode, večinoma pa je to marca, omenjeni ribnik izpraznimo in izlovljene plemenke vložimo v posamezne ribnike, kjer se drstijo, s čimer ohranjamo populacijo posameznih vrst rib,« pojasnjuje predsednik Ribiške družine Celje Štefan Zidanšek in dodaja, da delajo vse v skladu z načrtom, ki ga sprejme in potrdi tudi resorno ministrstvo.

»Ribnik izsušimo in ga potrosimo z apnom, da ga razkužimo, ponovno ga napolnimo z vodo maja. Letos imamo namen iz omenjenega ribnika odstraniti tudi mulj, ki se je v nekaj letih naložil na dno,« še razloži Zidanšek. Sicer pa je na območju Proseniškega še več ribnikov, ki so v zasebni lasti, in spomladi, ko je migracija žab izredno velika, se povoženju žal ni mogoče izogniti ter tega povsem preprečiti. Letošnja hitra otoplitev je dodatno vplivala na to, da se je migracija žab strnila v nekaj dni.

»Težava je pri nas toliko večja, ker migracije potekajo med ribniki, ki jih ločujejo zelo prometna regionalna cesta Celje–Šentjur in lokalne ceste, ki jih žabe prečkajo. Mi sami spremljamo predvsem dogajanje na vodotokih in jezerih, za kar imamo koncesijo, ne zmoremo pa sami reševati vseh težav,« še pove Zidanšek. Dodaja, da se s tem problemom soočajo tudi drugod po državi, zato so prostovoljci, ki pomagajo žabicam ob večjih prometnicah, zelo dragoceni.

»Zagotovo bi težavo precej omilile postavitev ustreznih prometnih znakov za voznike, gradnja podhodov in namestitev manjših ograj,« je še povedal Zidanšek.