Zagrebški časnik navaja, da je Bernardka Prašnikar na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) leta 2014 magistrirala s temo Koncept odgovornosti zaščititi in njegova uporaba na primeru Libije, medtem ko Grabar-Kitarovićeva pripravlja doktorsko delo z naslovom Odgovornost za zaščito (R2P): koncepti, izzivi, omejitve in pridobljene izkušnje (Libija).

Okrajšava R2P v angleščini pomeni Responsibilty to protect (Odgovornost zaščititi). Koncept R2P pomeni pravico mednarodne skupnosti, da tudi z vojaško silo posreduje v kakšni državi z namenom preprečevanja množičnih zločinov nad civilnim prebivalstvom. Gre za termin, ki je mišljen kot bolj popolna oblika prejšnjega koncepta mednarodne humanitarne intervencije.

Grizold je za Jutarnji list povedal, da je tema doktorata podobna temi magistrske naloge izpred petih letih, a so raziskovalne metode in pristop popolnoma drugačni. Poudaril je, da ima hrvaška predsednica komparativno prednost, ker lahko opravlja poglobljene intervjuje. Kot je dodal, se bo osredotočila na fokusne skupine, glavne akterje in odločevalce, medtem ko terenske raziskave v Libiji ne bo opravila.

Pravi, da je pri raziskovalnem procesu treba ločiti aktualno politično funkcijo Grabar-Kitarovićeve od njene vloge znanstvene raziskovalke in avtorice doktorata.

Hrvaški časnik še navaja, da se nobeden od treh članov komisije za ocenjevanje doktorskega dela Grabar-Kitarovićeve znanstveno ni ukvarjal s političnimi procesi in zgodovino severne Afrike, arabsko pomladjo ali Libijo. Izpostavlja tudi, da je edina Grizoldova povezava s temo Libije prav magistrska naloga Prašnikarjeve.