S kobijem lahko besedilo enostavno preslikamo iz knjige na tablico, črke pa nato poljubno obarvamo, zamenjamo pisavo ali jih spremenimo v velike tiskane. Individualno preoblikovanje besedila je zelo koristno za otroke z bralnimi težavami, saj urejanje po želji omogoča bolj tekoče in pravilno branje ter razumevanje prebranega. Poleg tega aplikacija omogoča pretvorbo besedila v govor in pomaga otrokom, da se seznanijo z neznanimi besedami, obenem pa pokaže število prebranih besed, s čimer jih nagradi in spodbudi. Aplikacija je uvrščena na google play, zagonsko podjetje Kobi pa za zdaj meri na slovenske in špansko govoreče uporabnike ter ima velik potencial. Januarja je ekipa, ki pozna disleksijo od blizu, končala beta testiranje pri uporabnikih. Skoraj 95 odstotkov jih je dejalo, da aplikacija izjemno pomaga pri motivaciji otroka in tekočem branju, tudi odzivi strokovnjakov so zelo pozitivni. Ker otroci vidijo svoj napredek pri branju, imajo z njim več veselja, to pa izboljšuje učni proces in zmanjšuje stres, o čemer je poročala večina uporabnikov.