Dvorec Kozje, ki se nahaja v središču občine Kozje, zgrajen pa je bil v 19. stoletju, je po stečaju tovarne Mont leta 2002, ki je imela v njem svoje proizvodne prostore, kjer so dolga leta šivali športna oblačila, kupil Javni zavod Kozjanski park. V dvorcu so sprva nameravali urediti nove upravne prostore, a bi bil to za javni zavod, tako so ocenili, prevelik finančni zalogaj. Zato kljub trenutni prostorski stiski 18 redno zaposlenih ostaja v dosedanjih prostorih v Podsredi, dvorec Kozje pa nameravajo prodati in mu s tem dati možnost, da bi stavba dobila novo vsebino in ponovno zaživela.

Prodaja po sistemu videno-kupljeno

Izhodiščna cena za dvorec znaša 334.000 evrov. Objekt, ki meri 1615 kvadratnih metrov, ob tem pa mu pripada tudi 3494 kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče, je po mnenju direktorice Javnega zavoda Kozjanski park Mojce Kunst primeren za najrazličnejše dejavnosti, tudi za industrijo ali stanovanja. Trenutno je v njem en najemnik, ki koristi le del prostorov v dvorcu, a naj bi že iskal novo lokacijo za svojo dejavnost, kar pomeni, da bo imel kupec povsem proste roke pri odločitvi, kako bi lahko zapolnil prostore v njem. S prodajo v Kozjanskem parku ne želijo odlašati, saj si ne želijo, da bi dvorec začel žalostno propadati, zato je nesmiselno, da sameva. Potencialni zainteresirani kupci imajo tako čas, da svoje ponudbe oddajo do 16. aprila, dvorec Kozje pa bodo prodali po sistemu videno-kupljeno. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najvišja ponujena kupnina, pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb pa je polog varščine v višini dveh odstotkov izhodišče cene. Javno odpiranje prispelih ponudb je predvideno 17. aprila.