176,7 mio. € je v prvih dveh mesecih letos znašal primanjkljaj državnega proračuna, kar je za 70 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Socialni transferji so se zvišali za 40 odstotkov, sredstva za plače zaposlenih v ožji državni upravi za 8,2 odstotka in v širši javni upravi za 5,4 odstotka. Za 71 odstotkov so se povečala vplačila v proračun EU, za 82 odstotkov pa so višja izplačila za investicije.

19,7 mrd. € so lani znašali prihodki države; v primerjavi z letom 2017 so se povečali za 6,9 odstotka. Prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se zvišali za 1,1 milijarde evrov, od tega samo od davkov za 649 milijonov evrov. Rast prihodkov od DDV je bila 8,1-odstotna, od davkov na dohodek in premoženje pa 10,2-odstotna.

881 mio. € več denarja je država lani namenila za izdatke, kar je 4,7 odstotka več kot leto prej (v letu 2017 so se odhodki povečali za 273 milijonov evrov oziroma za 1,5 odstotka). K povečanju so največ prispevali izdatki za socialna nadomestila in podpore, ki so se zvišali za 3,5 odstotka, ter izdatki za plače, ki so se povečali za 4,4 odstotka. Občutno večja kot v prejšnjem letu je bila tudi rast izdatkov za bruto investicije v osnovna sredstva (za 24,9 odstotka) in subvencije (za 8,6 odstotka). Izdatki za obresti so znašali 911 milijonov evrov in so bili glede na lani nižji za 15 odstotkov.

70,1 % BDP oziroma 32,2 milijarde evrov je konec lanskega leta znašal javni dolg, kar je za 3,9 odstotne točke manj kot konec leta 2017. Nominalno se dolg države še vedno povečuje; v letu 2018 se je povečal za 371 milijonov evrov ali 1,2 odstotka.

1,6 % so se od marca lani v povprečju zvišale cene življenjskih potrebščin. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene energije, še zlasti toplotne, ki se je podražila za kar 18,9 odstotka. Občutno so porasle tudi cene počitniških paketov, in sicer za 7 odstotkov, ter oblačil in obutve za 2,1 odstotka. Letno inflacijo so zniževale predvsem nižje cene avtomobilov, ki so se pocenili za 1,7 odstotka.