V delavnico se lahko vključijo vsi, ki so prijavljeni na zavodu in izpolnjujejo še vsaj enega od naslednjih pogojev: brezposelnost najmanj dve leti, končana največ osnovna šola, starost nad 55 let, v delavnico sodijo tudi iskalci prve zaposlitve in vsaj šest mesecev brezposelni ter tisti, ki imajo status invalida in niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo. Učne delavnice so prav tako namenjene vsem, ki so v programu oziroma po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog, in tistim, ki jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in vsaj šest mesecev brezposelni. Učna delavnica poteka kot šestmesečno praktično usposabljanje pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja. Usposabljanja bodo potekala do 30. septembra 2020.