Dr. Maja Makovec Brenčič z ljubljanske ekonomske fakultete je na konferenci Zlata nit poudarila, da gre za dragocen projekt. »Raziskovalci smo hvaležni, da imamo eno redkih, če ne kar edino kontinuirano raziskavo na tem področju. Pomembna je ne le v domačem, ampak kar v mednarodnem okolju,« je dejala in naštela področja dela, ki so jih prek vprašalnikov ocenjevali zaposleni, vključeni v projekt. »Od začetka smo raziskovali motivacijo pri delu, spodbudnost delovnega okolja, spodbudnost vodenja in samostojnosti ter obremenitev pri delu. Te vsebinske sklope smo z leti nadgrajevali z možnostjo razvoja kariere, predanostjo podjetju in povezanostjo s sodelavci.«

Dodatne prednosti malih

»V malih podjetjih so zaposleni najbolj motivirani,« je eno pomembnejših ugotovitev predstavil asistent Davor Vuchkovski, prav tako z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in dodal ugotovitev, da so mladi zaposleni oziroma tisti do 25. leta starosti visoko motivirani, pozneje pa njihova motivacija upade, še najbolj po 40. letu. »V malih podjetjih zaposleni poročajo o najbolj spodbudnem delovnem okolju,« je nadaljeval o konkurenčni prednosti podjetij z do 50 zaposlenimi. In obrnjenem fenomenu: v podjetjih, ki imajo visoko dodano vrednost na zaposlenega, govorimo o vrednosti 100.000 ali 200.000 evrov na zaposlenega, opredeli Vuchkovski, zaposleni delovno okolje ocenjujejo kot manj spodbudno. Zaposleni v malih podjetjih skozi vprašalnike sporočajo tudi, da so relativno bolj samostojni in bolj povezani od tistih, zaposlenih v večjih podjetjih.

Izstopajoči trend, ki ga ne smemo spregledati

Maja Makovec Brenčič je poudarila, da je fenomen zavzetosti kadra malih podjetij in nezavzetosti kadra velikih izraziteje izstopil prav v izboru za leto 2018, čeprav se je nakazoval že nekaj let prej. »Danes jasno zaznavamo, da zaposleni v podjetjih z višjo dodano vrednostjo svoje delovno okolje doživljajo kot manj spodbudno. Tega ne smemo zanemariti.« Redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja je razloge iskala v širšem okolju. »Smo v izjemnem obdobju gospodarske rasti in morda so v coni udobja ta vidik zaposlovalci potisnili ob stran, a izziv je tukaj in čas je, da začnemo modro ravnati s ključnimi kadri ter predvidevati, kaj nas čaka v prihodnosti.«

Ženski pogled in 40. rojstni dan kot prelomnica

Raziskovalca sta ugotovila tudi statistične razlike glede na spol. V večjih podjetjih ženske v nasprotju z moškimi okolje in vodenje dojemajo kot spodbudno. Ne glede na dodano vrednost oziroma velikost podjetja pa ženske izkazujejo tudi manjšo obremenjenost od moških. Statistična analiza izpostavlja še omenjeni fenomen upada motivacije po 40. letu. »Ker so ti ljudje v najbolj produktivnem delu svojega življenja, moramo zaposlovalci odkriti, kako jih na pravi način motivirati, podpreti, tudi pri usklajevanju zasebne in službene sfere,« je poudarila Makovec-Brenčičeva.

Rdeča nit Zlate niti

Ključno sporočilo projekta, ki ga Dnevnik vodi s partnerji, je po besedah Makovec-Brenčičeve kultura vseživljenjskega učenja. Pomemben del tega učenja poteka na delovnem mestu in vključuje medgeneracijsko sodelovanje. »Danes smo gospodarsko gledano v coni udobja, dobro nam gre. Ali nam bo šlo dobro tudi jutri? Tega ne vemo. Vlagajmo v to, da bo vsak posameznik štel tudi jutri in pojutrišnjem, prenašajmo znanje in izkušnje, da bomo napredovali vsi in vsak posebej,« je sklenila.