Skupina Iskratel, vodilno evropsko IKT-podjetje z več kot 900 zaposlenimi in 70-letnimi izkušnjami, je navdušila z zlato prakso, ki jo je imenovala Projekt VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje. Leta 2017 so zaznali zelo nizko zavzetost zaposlenih in nezadovoljivo doseganje poslovnih rezultatov. Odločili so se za transformacijo organizacijske kulture v smeri graditve kulture povezanih zaposlenih, ki gradijo vezi med seboj in s podjetjem. Povezali so ljudi, kadrovske procese (vzpostavili nova orodja) in dve poslovni področji – kadrovsko in odnose z javnostmi. Da bi bile spremembe učinkovite, je bilo treba začeti pri nosilcu projekta, na kadrovskem področju. »Sektor kadrov je pripravil prodorno kadrovsko strategijo, se umestil ob bok poslovodstvu in dobil strateško svetovalno funkcijo,« pojasnjujejo v Iskratelu. Kasneje se je kadrovskemu področju priključilo še področje odnosov z javnostmi (PR), ki je s svojo strategijo močno podprlo tako kadrovsko kot tudi poslovno področje. Vizija nove HR/PR-službe se je tako glasila: »Strateško svetovalna služba, ki s celovitim pogledom in rešitvami povezuje ljudi (javnosti) in vidno prispeva k hitrejšemu doseganju poslovnih rezultatov. Več. S svojimi praksami zaznamuje razvoj HR-stroke in širšega družbenega okolja. Vidimo več, ker povezujemo.«

Vodenje, energija, zaupanje

»Kulturo povezovanja v našem podjetju gradimo na treh elementih: vodenje, energija in zaupanje,« povzemajo v Iskratelu. Ker imajo ključno vlogo pri spreminjanju kulture vodje, so v Iskratelu posebno pozornost namenili vzpostavitvi zaupanja med vodilnimi delavci in zaposlenimi ter to, da vodje in zaposlene opolnomočijo za povečanje uspešnosti. Vpeljali so četrtletne Iskratelove dialoge, načrtujejo razvoj vodenja in voditeljskih kompetenc, prenovili so poslovno strategijo podjetja in z zavedanjem odgovornosti menedžmenta za njeno uresničevanje z jasnim, kontinuiranim in transparentnim komuniciranjem skrbijo, da so vsi zaposleni vključeni in obveščeni o poteku njenega uresničevanja.

Drugi pomemben temelj je energija. Skrbijo za medsebojno povezovanje vseh generacij ter notranjega in zunanjega okolja. Vzpostavljajo vez z zaposlenimi prek neformalnih druženj, z otroki, upokojenci, mladimi, kandidati na trgu dela in z lokalnim okoljem. Prav tako bedijo nad dajanjem pohval in spodbud za večanje zavzetosti. Lani so prvič vzpostavili program nedenarnega nagrajevanja (voščila ob rojstnem dnevu, rojstvu otroka, brezplačna uporaba električnega vozila itd.), prav tako so načrtno začeli zbirati ter izrekati pohvale zaposlenim in timom. Inovativnost spodbujajo tudi tako, da zagotavljajo prostore, kjer so vidne inovacije ali pa se te sprožajo: Iskrilnica, Poslovno-referenčni center, skupni prostori, v pripravi je tudi fitnes soba za možgane.

Tretji temelj je zaupanje: vez med poslovodstvom, zaposlenimi, HR in predstavniki zaposlenih. »Vključili smo zaposlene, opolnomočili vodje in vzpostavili transparentno komunikacijo. Zaposlenim smo pokazali izzive v prihodnosti ter jih napolnili z novo energijo in ponovno vzpostavili medsebojno zaupanje. Zaposleni so postali ambasadorji blagovne znamke Iskratel,« ugotavljajo.

Zelo oprijemljiva Zlata praksa

Kot posledico številnih aktivnosti v okviru posebnega priznanja v Iskratelu navajajo petkratni dvig zavzetosti zaposlenih, za petino se je dvignila odzivnost zaposlenih na anketiranje. Poslovni rezultati so boljši: prihodki v letu 2018 so višji za 15 odstotkov v primerjavi z letom 2017. Prav tako je lani Iskratel v raziskavi ugleda delodajalca (zaposlitveni portal Mojedelo.com) dosegel za skoraj 10 odstotkov boljši rezultat v primerjavi z letom 2017 in se prvič uvrstil med delodajalce z razmeroma močno blagovno znamko. Bili so tudi prejemniki več nagrad za inovacije Gospodarske zbornice Slovenija.