Sociologinja Tonja Blatnik, sourednica Dnevnikove priloge Zaposlitev in kariera, ki je podala zaključno misel konference, je poudarila, da raziskava Zlate niti svetu dokazuje, da ima skrb za dobre odnose večkratne učinke. Na gospodarsko rast, na individualno srečo in kolektivno blaginjo.

Največja iracionalnost je vera v racionalnost

Če želimo ne le rasti, temveč se tudi razvijati, moramo upoštevati vse dimenzije uspeha. »Največja iracionalnost je vera v racionalnost. Upravljanje posla ni več upravljanje faktov, vse bolj postaja upravljanje emocij. Z rastjo nove vednosti, o kateri vemo zelo malo, saj ni del mentalnega aparata in kognicije, temveč bolj občutenja in občutkov, mehkih kazalnikov, ki so težko merljivi in še težje predvidljivi, vznika prazno polje – kako in kam,« ugotavlja poslovna antropologinja in sociologinja dr. Lucija Mulej Mlakar.

Mehki pokazatelji ob bok trdim

Zlata nit odstira ravno te tančice: trdim, ekonomskim kazalcem uspeha ob bok postavlja mehke pokazatelje. V središče postavlja neotipljivo: odnose. Sprašuje se, kakšna je klima v podjetju, je omogočena osebna rast, so zaposleni čustveni pripadni? Kakšna je komunikacija? Kot vemo, nobeno orožje, ki ga je izumil človek, ni tako smrtonosno, močno ali nevarno, kot so napačno uporabljene besede. Podjetja so lahko poligoni uspeha, lahko pa so tudi idealno gojišče iger moči. Vselej imajo vodje ključno vlogo. Zato Zlata nit meri tudi voditeljsko naravnanost, ki jo ugotavljamo s pomočjo intervjujev in raziskave o sodobnem voditeljstvu. 

Moč in sodelovanje

Letošnja interaktivna konferenca se je osredinila na dvoje: moč in sodelovanje. Iz ekonomije obsega se premikamo v ekonomijo uvida. Odmikamo se od moči nad nekom k moči, ki jo ustvarjamo skupaj. Moč je nekaj, kar se lahko goji in poveča s sodelovanjem, ne pa s prevlado. Vodenje tako postaja fluidno, vključevalno. A kljub temu privlačnost moči in uspeha ne slabi. »Vodje moč ljubijo, hrepenijo po njej, hočejo jo, hočejo jo zase. Morda tega ne priznavajo,« je dodala Blatnikova. Ali sta moč in vpliv zato nekaj slabega, nekaj česa bi se morali sramovati?

Zlata nit je odprla še en uvid

Moč ni negativna kategorija. Ko črpamo moč, se moramo znati opreti tudi na nič. Začetna moč je vselej v nas. Za resnične preboje pa se moramo znati povezati in takrat se moč pomnoži. Prava, neuničljiva in neškodljiva moč je vselej v sodelovanju.

Kakor v naravi tako v podjetju

Snovalci Zlate niti so si za metaforo vključevalne moči izbrali pavji rep. Pav je lahko samo poljska kura, lahko pa razprostre rep in v njegovi pahljači se zrcalijo vse barve – mavrične barve mladosti, srebrna kot sinonim za zrelost in starost in seveda tudi zlata – barva ponosa in zmage. »Podobno se dogaja tudi v uspešnih podjetjih. Ko se zgodi fuzija med zaposlenimi in vodjo, ko skupaj ustvarjajo, se zgodi eksplozija kreativnosti.« Zlata nit je tako znova dokazala, da so podjetja, ki spremljajo utrip svoje organizacije z merjenjem kakovosti, bolj agilna in konkurenčna. Pri zlatonitnikih so vsi zaposleni v svojem elementu. Vsi so zunajserijski profili, mojstri svojega področja, vsi žarijo v svoji barvi. In predvsem – vsi so povezani. V duhu sodelovanja je Blatnikova tudi zaključila interaktivno konferenco, rekoč: »Šele ko smo kakovostno povezani, lahko zmagujemo na dolgi rok. Moč slapa je v povezovanju kapljic.« ea