Večerni razglasitvi najboljših zaposlovalcev se je zato pridružila tudi ministrica za delo mag. Ksenija Klampfer, ki je prizadevanja projekta Zlata nit označila za družbeno pomembna. »Projekta Zlata nit v slovenskem prostoru zavzema poseben prostor. Dobrim delodajalcem daje možnost, da jih javnost spozna ne le po njihovem delu in produktih, pač pa po njihovi skrbi za ljudi, kar je izjemno pomembno. S tem ustvarjate novo klimo v slovenskem okolju,« je dejala Klampferjeva. Magistrica prava se dobro zaveda, kako pomembno je izpostavljati podjetja, ki so zgled in navdih slovenskega gospodarstva. Njihov zagon in posledično kolektivni zagon, ki ga zgledi spodbujajo, je pospešek za celotno družbo.

Podjetja, ki so več kot le delodajalci

Podjetja naj po besedah Klampferjeve ne zagotavljajo le socialne varnosti, pač pa rast in razvoj svojih zaposlenih. Prepričana je, da vlaganje v zaposlene ni strošek, ampak pomembna strateška investicija. Slovenija je prva država na svetu, ki se je odločila meriti kakovost odnosov. In je prva, ki je z raziskavo odkrila in svetu predstavila, da ima skrb za dobre odnose multiplicirane učinke – na gospodarski razvoj, na blaginjo celotne družbe, na individualno srečo. zm