Nekaj več kot 456.000 prihodov turistov, dobrih 850.000 opravljenih nočitev in povprečna doba bivanja 1,9 dneva. To so statistični podatki oziroma izhodišča iz leta 2012, na podlagi katerih so v javnem zavodu Turizem Ljubljana zasnovali strategijo razvoja in trženja Ljubljane kot turistične destinacije za obdobje med letoma 2014 in 2020.

V strategiji so si med drugim začrtali, da bo do leta 2020 povprečna letna rast števila nočitev 5-odstotna in rast števila prihodov obiskovalcev 3,5-odstotna, med cilji pa so navedli tudi povečanje dnevne potrošnje povprečno za tri odstotke na turista na leto in dvig povprečne letne zasedenosti hotelskih sob nad šestdeset odstotkov. Predpostavili so, da bodo do leta 2020 dosegli približno 604.000 turistov, ki bodo opravili okoli 1,2 milijona nočitev, v mestu pa se bodo zadržali povprečno 2,08 dneva. Konec lanskega leta, torej dobri dve leti prej, so v zavodu dosegli že večino ciljev, ki so si jih zastavili, nekatere so tudi presegli.

Lani nekaj več kot 2,1 milijona nočitev

Kot je razvidno iz letnega poročila Turizma Ljubljana za poslovno leto 2018, so namreč v glavnem mestu lani našteli krepko čez milijon prihodov turistov, kar je za dobrih šest odstotkov več od pričakovanj zavoda in za približno devet odstotkov več kot leto prej. Turisti so ob tem lani opravili nekaj več kot 2,1 milijona nočitev.

V Turizmu Ljubljana so o številu prihodov in številu nočitev že v preteklih letih lahko govorili v presežkih, tokrat pa so lahko zadovoljni tudi s podatki o povprečni dobi bivanja. Kot je namreč razvidno iz letnega poročila, se je ta lani podaljšala, za kar so si v zavodu prizadevali že dalj časa. Medtem ko je povprečna doba bivanja med letoma 2015 in 2017 znašala 1,8 dneva, so se lani obiskovalci v Ljubljani zadržali povprečno 2,1 dneva.

Čas bivanja daljši, a ostaja izziv

Kljub temu v Turizmu Ljubljana v poročilu poudarjajo, da rast povprečne dobe bivanja ostaja eden večjih izzivov tudi za letošnje in prihodnje leto. Zdajšnji dvig povprečne dobe namreč ne zagotavlja rasti tudi v prihodnjih letih. Turisti so med letoma 2012 in 2014 denimo v Ljubljani že ostali povprečno 1,9 dneva, nato pa se je trajanje obiska prestolnice spustilo na povprečno 1,8 dneva. »Turistično industrijo zaznamuje splošni trend upadanja daljših potovanj in trend krajših večkratnih potovanj na leto, s čimer se znižuje povprečna doba bivanja,« pojasnjujejo v zavodu.

V Turizmu Ljubljana so ob tem zadovoljni tudi s povečanim obiskom zunaj glavne turistične sezone: »V Ljubljani dosegamo rekorde, ki so bili značilni za klasične sezonske mesece. Najvišjo stopnjo rasti nočitev beležimo v januarju, februarju in novembru,« navajajo v zavodu, kjer si bodo med drugim še naprej prizadevali, da bi turisti, ki obiščejo Ljubljano, v tem času tudi več zapravili in se udeležili tudi aktivnosti, ki potekajo zunaj starega mestnega središča.

Na podlagi že doseženih oziroma preseženih ciljev so v zavodu že oblikovali načrt, ki bi ga radi uresničili do leta 2020. Kot je razvidno iz poročila, tako v prihodnjem letu pričakujejo 1,3 milijona turistov, 2,8 milijona nočitev in dvig povprečne dobe bivanja na 2,3 dneva.