Osvežen vprašalnik za zaposlene, ki je osrčje Zlate niti, je rešilo skupaj 5595 zaposlenih. Sestavlja ga 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki podjetjem omogočajo samooceno. To so temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Prilagoditve vprašalnika sledijo ugotovitvam analitike Zlate niti o dinamiki osebne rasti in razvoja zaposlenih, ki so pokazale, da v slovenskih podjetjih osebni razvoj pade pod povprečje že pri enainštiridesetih letih, ter uvidom raziskave sodobnega voditeljstva združenja Manager. Ta razkriva, da je večina slovenskih podjetij šele v fazi učečih se podjetij, zgolj manjšina pa deluje v inovativnih okoljih in razume dejavnike vključenosti, sodelovanja in povezovanja, ki jih zahteva sodobno poslovno okolje in spreminjajoča se struktura trga dela.

Preplet statistik in vizije

Da smo lahko med prijavljenimi podjetji v izboru najboljšega zaposlovalca določili po sedem finalistov v vsaki velikostni kategoriji, smo upoštevali povprečje rezultatov iz vprašalnika in uspešnost, merjeno s kazalnikom BSX (Bisnode Success Index), ter nekatere druge javno dostopne podatki iz baze Bisnode Gvin. Ta omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu. S finalisti je nato raziskovalna ekipa opravila intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi. Na spletni strani dnevnik.si pa smo odprli še možnost glasovanja za finaliste v vsaki od kategorij. Končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta, je ob upoštevanju vseh navedenih dejavnikov prinesla razprava izborne komisije. Strokovna komisija je odločala o zmagovalcih v kategoriji malih, velikih in srednje velikih podjetij v natečaju Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno zavzeti.

Poročilo kot rentgen odnosov

Novost izbora za leto 2018 je tudi, da vsako sodelujoče podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno poročilo. S ciljem samostojne in učinkovite uporabe rezultatov sta bili februarja organizirani delavnici v Ljubljani in Mariboru, kjer so imela sodelujoča podjetja možnost na konkretnem primeru prisluhniti, kako učinkovito uporabljati rezultate, torej ocene zaposlenih. Še boljši vpogled v dogajanje ponujajo poglobljena poročila. Po informacijah podjetij so ta kot nekakšen rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava, a jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij, ki dajo pospešek spremembam. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti, predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih, denimo med starejšimi in mlajšimi ali med vodstvom in zaposlenimi.

Zavedamo se in sprejemamo pričakovanje, da s projektom Zlata nit spreminjamo prostor, katerega del smo, in čas, v katerem živimo. Izbor zaposlovalca leta zato ni le raziskava javnega mnenja, temveč aktivna spodbuda napredka na področju upravljanja človeških virov, spodbuda podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k rasti organizacije. S tem raste tudi družba. Zato tako radi poudarjamo, da Zlata nit ni le tekmovanje, pač pa vključevanje z zgledi in dvigovanje vseh na višjo raven. To lepo ponazarja afriški pregovor, ki pravi: »Če hočeš iti hitro, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi skupaj z drugimi.« zm