Podjetju je uspelo najti zdravo ravnotežje med ljudmi in poslom, izborna komisija utemeljuje zmago Droge Kolinske v kategoriji velikih podjetij. Zaposleni s pomočjo vprašalnika Zlate niti poročajo o visoki kakovosti medsebojnih odnosov in visoki avtonomiji odločanja, čeprav je intenzivnost dela visoka. »Naša filozofija je, da so zaposleni enako pomembni kot stranke, zato za njih skrbimo na vsaki točki v njihovi karieri,« je povedal direktor uprave Enzo Smrekar in izpostavil pomen povratnih informacij. Pri zaposlovanju mlajših so namreč v upravi opazili, da ti cenijo okolje, ki podpira inovativnost, zato so ustanovili interni inkubator, kamor lahko zaposleni pridejo z idejo in jo razvijajo. Pri starejših, predvsem pri tistih, ki so v podjetju več desetletij, pa so opazili močno povezanost s podjetjem. »Oni živijo naše podjetje. Zato to povezavo priznavamo in nagrajujemo,« je poudaril Smrekar in dodal, da v podjetju uporabljajo umetno inteligenco za napovedovanje odhodov in zadrževanje kadrov. Plače zaposlenih v Drogi Kolinski, ki se odlikuje po visoki dodani vrednosti na zaposlenega, so nadpovprečne. Uveljavljene imajo tudi nedenarno nagrajevanje in bonuse, že od leta 2001 imajo vzpostavljeno tudi shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene.

Če raste podjetje, rastejo tudi zaposleni

Na vprašanje o razlogih za uspeh Janez Novak, direktor podjetje RLS merilna tehnika, nekoliko šaljivo odvrne, da so res dobri, a da je tudi konkurenca slaba. Podjetje, ki skokovito raste, dokazuje, da lahko dinamična rast in dobri odnosi bivajo v sožitju, poudarja izborna komisija. Uveljavljajo raznolikost in spoštovanje do različnosti v vseh pojavnih oblikah: obstoječih in novih sodelavcev, starejših in mlajših, vodstva in zaposlenih, inženirjev in družboslovcev. Izredno uspešni so po vključevanju novih sodelavcev; s pomočjo domišljenih intervjujev jih že pred zaposlitvijo uspešno vključujejo v vzpostavljeno organizacijsko kulturo. »Sicer pa ljudje, ki nas obiščejo, pogosto rečejo, da se že ob vstopu v podjetje začuti, da so tukaj ljudje zadovoljni in sproščeni, da jih vsak pozdravi in nihče ne gleda v tla, kot je navada v kakšnih večjih podjetjih, kjer se vsak drži zase,« je povedal Novak. Odličnost izkazujejo tudi v denarju. Tako dodana vrednost kot tudi plače sodelavcev so v RLS pomembno nad slovenskim povprečjem. »Če nas primerjam z drugimi podjetji, smo zelo povezani, ne skrivamo stvari. Imamo odprto kulturo, politiko odprtih vrat. Posledično nobena ideja ne ostane skrita. Malo startupovskega duha smo še ohranili, kljub temu da nas je v podjetju že 196. Fleksibilni smo pri delovnem času, dopuščamo tudi delo od doma, kolikor ga določena pozicija omogoča. Jaz vedno pravim, da se moraš imeti v službi fino, saj gre vendarle vsaj za tretjino tvojega življenja,« je sklenil Janez Novak.

Človeka postaviti na prvo mesto

Ponudnik programske opreme SAP Slovenija, ki je del svetovne korporacije SAP, deluje proaktivno in spodbudno na področju razvoja kadrov na sicer zelo dinamičnem in konkurenčnem področju delovanja. Vodstvo človeka postavlja na prvo mesto kot ključnega nosilca znanja in razvoja ter ga tako tudi ceni in spoštuje, utemeljuje priznanje za najboljšega v kategoriji malih podjetij izborna komisija Zlate niti. SAP Slovenija je del regije SAP srednja in vzhodna Evropa, ki združuje 16 držav in zaposluje približno 5500 ljudi. Slovenska družba zaposluje 27 ljudi, vodi pa jo Gregor Potočar. »Naše globalno podjetje bi lahko primerjal z metaforo prijaznega velikana iz filma Gentle Giant. Res smo veliki in nastali smo na obliki posla, ki ga globalno gledano na novo izumljamo in preoblikujemo. Naš največji konkurent je naše podjetje izpred desetih let,« je dejal direktor Gregor Potočar, ki se zaveda potrebe po rasti ljudi in preobrazbi organizaciji. V podjetju je uvedena praksa rotacij delovnih vlog na tri do pet let, ki jo ljudje po navadi sami predlagajo. Zavedajo se namreč vrednosti profesionalnega kapitala in da se ta plemeniti tudi z zamenjavo delovnih pozicij. Prav tako s ciljem razvoja izvajajo projekte, namenjene finančnemu rezultatu, in tudi takšne, kjer je donos merjen z novim znanjem ali izkušnjami. Z iskanjem kadrov nimajo težav. »Zaposleni vedo, da bo delo pri nas izjemen prirast k njihovemu profesionalnemu kapitalu,« je suvereno sklenil Potočar. zm