»Moja mama je vse življenje delala v domu za starejše. Delo je bilo fizično in psihično naporno, zato se je upokojitve veselila. Po nekaj mesecih pokoja pa se je popolnoma regenerirala. Polna nove energije je pri 60 letih ustanovila svoje podjetje. Danes je videti mlajše in bolje, stara je 72 let in je še vedno aktivna.« S to anekdoto je dr. Klaus Niedl, glavni kadrovik mednarodne skupine Novomatic s sedežem v Avstriji, ki zaposluje 25.500 ljudi, začel svoje predavanje o kadrovskih praksah za aktivacijo starejše delovne sile. Niedl, tudi sam srebrni talent, star 54 let, je zlatonitnikom predal dobre prakse skupine Novomatic, v kateri je povprečna starost 38 let, njihova najstarejša menedžerka pa jih šteje 70. Poslujejo v 50 državah in so že vrsto let v samem vrhu svetovne igralniške industrije. Slovijo pa po še nečem: njihova prednost na trgu delovne sile je napreden pristop do ohranjanja zavzetosti starejših zaposlenih.

Odhod v upokojitev: raj ali pekel

Študije zdravstvenega stanja na delovnem mestu kažejo, da imajo ljudje, ki zelo trdo delajo vse do upokojitve, znatno višjo stopnjo smrtnosti v prvih 12 mesecih po upokojitvi. »Zato je naša odgovornost, da podpremo ljudi v tem prehodu. 'Off-boarding' mora izraziti zahvalo za delo, ki ga je oseba naredila za naše podjetje. Gre za strukturirano pripravo na odhod v pokoj,« meni Niedl. V Novomaticu izvedejo sestanek vsaj pol leta pred odhodom zaposlenega v pokoj. Trudijo se zaposlene pripraviti na novo fazo njihovega življenja tako, da jih vprašajo, kakšne načrte imajo, kakšni so njihovi interesi in želje. V nekaterih primerih ponudijo tudi prehodno svetovanje, sploh kadar imajo občutek, da bi lahko osebo nov življenjski slog pretresel. Že leta 2015 so razvili strukturiran pristop revizije, da bi opredelili potrebe in vrzeli glede delovnega okolja in korporacijske kulture, ki ustreza potrebam starejših zaposlenih. Ministrstvo za socialne zadeve Republike Avstrije je njihovo pobudo potrdilo s pečatom Nester Gold.

Nova srebrna družina

Del tega pristopa je bila ustanovitev kroga upokojencev, ki ga imenujejo nova srebrna družina. »Naše upokojene zaposlene vabimo na redna tematska srečanja – denimo o skrbi za fizično zdravje ali o osnovah informacijsko-komunikacijske tehnologije za starejše. Naša nova srebrna družina zdaj šteje že več kot sto članov.« Novomaticove prakse dokazujejo, da bo prihodnost risala drugačne slike razumevanja in načrtovanja kariernih poti.

Upokojenci – od užitkarjev do garačev

Obstajajo različne vrste upokojencev. Niedl jih deli v več skupin. »Osebnost, ki se ne ustavi« še naprej deluje brez večjih sprememb. Tovrstni upokojenci so aktivni, dokler to omogoča njihovo osebno zdravje. Drugi tip osebnosti imenuje »gradimo naprej«. Zavedajoč se svojih spretnosti in znanja (denimo finančni ali tržni menedžerji), so takšni upokojenci odločeni, da svojo modrost delijo naprej – svetujejo denimo za neprofitne organizacije ali združenja, saj za svoje delo ne potrebujejo plačila. Tretji tipični profil je »zagonska osebnost« – posameznik naredi odločno ločnico za svojo prejšnjo kariero in se posveti nečemu novemu, pogosto ustanovi novo podjetje. Njegova motivacija je tudi dodaten zaslužek. »Seveda ne pozabimo na tip 'užitkar'. Gre za osebe, ki upokojitev izkoristijo za branje, potovanje, nikakor pa ne iščejo nove zaposlitve. To je tipični profil,« pravi Niedl. Zadnji tipski lik pa je »nadoknadi«. gre za posameznike, ki nameravajo v delovnem življenju doseči več. Delajo, da bi uresničili svoje sanje. Kdor je vse življenje želel igrati klavir, pa tega ni uresničil, ima v pokoju odlično priložnost, da to izživi.

Poziv organizacijam

Starejša delovna sila je močan adut, katerega vrednosti se ne zavedamo v polnosti. Ključno sporočilo Niedla je, naj organizacije načrtno postavijo organizacijske strukture tako, da bodo pridobile zaupanje tako imenovanih srebrnih talentov, saj se jim bo to večkratno povrnilo.

Neutemeljeni stereotipi

Ob zaključku je Niedl še dodal, da so predsodki do starejših neutemeljeni. »Iskreno: najboljši trening, ki sem ga kdaj imel, je bilo predavanje zelo energičnega profesorja, ki jih je štel 75! Stereotipi seveda obstajajo, vendar jih lahko korporacijska kultura, ki ne diskriminira skupin različnih starosti, učinkovito odpravi.«

Pogled čez mejo

Niedl se je dotaknil tudi mednarodnega vidika. Izrazil je skrb, da bodo kadrovsko prizadete zlasti nekatere regije v srednji, vzhodni in južni Evropi, saj mlajši zapuščajo svoje domovine ter boljše življenjske razmere iščejo na zahodu. Nekateri narodi so novi realnosti že začeli prilagajati tudi svoje pokojninske sisteme. V Avstriji se je vstopna raven za ženske že premaknila iz 60 na 65 let. Na Švedskem, kjer je vstopna stopnja prav tako 65 let, pa se višina pokojnine prilagaja pričakovani življenjski dobi. »Višja kot je, nižja je pokojnina. To je tudi motivator za daljše delo,« je še dodal.