Njegov cilj je z znanjem opolnomočiti kenijsko mladino, da bodo mladi v znanstveni sferi, podjetništvu in inženirstvu krojili prihodnost Afrike. Trdno je prepričan, da Afriko z vedoželjno mladino čaka svetla prihodnost. Mladi ga imajo radi. Drug za drugim zatrjujejo, da je dober učitelj. Zdaj je Tabichi postal najboljši učitelj na svetu. Tudi zato, ker je mlade poleg tehničnih ved učil premagovanja suše z novimi kmetijskimi metodami. Naučil jih je tudi osnov meteorologije, tako da so učenci sami postavili majhno meteorološko postajo. Povrhu tega je v vasi zmanjševal še medetnične napetosti. Med 10.000 prijavljenimi na natečaj Fundacije Varkey, ki jo vodi indijski milijarder in filantrop Sunny Varkey, je v že petem izboru za učitelja leta ta čast tokrat doletela Tabichija. Porota sodnikov je namreč ugotovila, da je močno izboljšal učne rezultate otrok, in to kljub zelo skromnim razmeram, v katerih poučuje. Prav po Tabichijevi zaslugi zdaj več dijakov s šole Keriko odhaja študirat na fakultete. Milijon dolarjev nagrade bo pater namenil za svojo šolo, kjer je z drugimi učitelji soočen s številnimi izzivi. Premalo je učilnic za vse, ki bi želeli vsrkati znanje. Tako se jih v skromno urejenih prostorih gnete dvakrat preveč. Tudi kakšen računalnik se najde, a je teh bolj za vzorec, in tako je mladino težko brez ustrezne opreme – tudi laboratorijske – navdušiti za znanost. To namerava Tabichi spremeniti. Za začetek bi rad v šolo pripeljal vodovod, učilnice pa opremil z zadostnim številom računalnikov.