Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 3,2 odstotka, blago pa za 0,9 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,4 odstotka oz. 1,3 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,4 odstotka.

Višje cene blaga in storitev iz skupine električna energija, plin in druga goriva so k letni inflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. Najbolj se je podražila toplotna energija, in sicer za 18,9 odstotka. Po 0,2 odstotne točke so k inflaciji prispevale višje cene počitniških paketov (dražje za sedem odstotkov) ter oblačil in obutve (dražje za 2,1 odstotka).

Letno inflacijo so za 0,1 odstotne točke znižale nižje cene avtomobilov; pocenili so se za 1,7 odstotka.

Cene oblačil in obutve so bile marca v povprečju za devet odstotkov višje kot februarja in so k mesečni inflaciji prispevale 0,6 odstotne točke. Za 0,2 odstotne točke so inflacijo zvišali dražji naftni derivati; tekoče gorivo za 3,6 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 3,2 odstotka.

Tudi cene zdravstvenega zavarovanja višje

Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene zdravstvenega zavarovanja (dražje za 4,8 odstotka), višje cene oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem (za 2,7 odstotka) ter višje cene v skupini zdravstvo (za 1,9 odstotka).

Mesečno inflacijo so za 0,2 odstotne točke znižale nižje cene počitniških paketov; ti so se pocenili za 7,9 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila marca 1,6-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot marca lani. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,9-odstotna, v istem obdobju prejšnjega leta pa 1,4-odstotna. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,7 odstotka.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,8 odstotka, blago pa za 0,9 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,4 odstotka oz. 0,6 odstotka, cene trajnega blaga pa so se za 1,4 odstotka znižale.