Odnos države do ranljivih bi se moral po Failinem mnenju spremeniti. »Evropska unija se zaveda, da je treba sistem prilagoditi, da se bo lažje in hitreje odzival na nove socialne pritiske. Naš državni sistem pa je zastarel. Ljudje potrebujejo pot, po kateri bodo lahko hodili sami. Državne inštitucije počnejo ravno obratno: vodijo jih po svojih poteh in dajejo pomoč, ne da bi karkoli pričakovale v zameno. Jezi me, da sistem spodbuja vse to, nad čemer je javnost ogorčena,« pravi Faila. Pred dvanajstimi leti je zato ustanovila Društvo UP Jesenice, v katerem se dela s socialno ranljivimi priseljenci lotevajo na drugačen način: tako, da spodbujajo njihovo ustvarjalnost in podjetnost.

Za delo s priseljenkami s področja Zahodnega Balkana in Bližnjega vzhoda je njeno društvo prejelo že številna nacionalna in mednarodna priznanja. Najbolj ponosna je na Razkrite roke, projekt, namenjen priseljenkam, ki je prerasel v blagovno znamko z lastno spletno trgovino. Projekt je bil sprva namenjen druženju priseljenk, hkrati pa negovanju tradicionalnih tehnik pletenja tekstilnih izdelkov in spodbujanju podjetništva. Danes unikatne izdelke, ki so na prodaj v trgovini www.razkriteroke.si, izdeluje okrog trideset žensk s področja Zahodnega Balkana. »To so izdelki z zgodbami. Izdelujejo jih ženske, ki so z našo pomočjo v poznih letih postale podjetnice in s tem popolnoma samostojne, nekatere prvič v življenju,« pove Faila.

Prednost nevladnih organizacij vidi v avtonomnosti. »Javni uslužbenci se ne smejo čustveno navezati na ljudi, ki potrebujejo pomoč. Nevladniki pa se, ravno obratno, težko obrnemo stran, ne da bi pomagali ljudem. Prav zaradi svobode odločanja smo nevladne organizacije pomembne partnerice države: pomagamo ji, ko njen sistem zataji,« pojasni. Vse, kar počne – od izobraževanja, svetovanja, spodbujanja socialno ranljivih priseljenk – počne zato, da bi bil svet pravičnejši in boljši. »Zlo bo zmagalo takrat, ko bo človek nehal delati dobro, je edini motiv za vse, kar ustvarjam,« sklene.