Hrvaški program za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne Krško v vojašnici Čerkezovac na Trgovski gori ob Dvoru nedaleč od meje z Bosno in Hercegovino ni združljiv z življenjem na tem območju z ekološko čistim porečjem Une, soglašajo državne oblasti v BiH, pa tudi lokalni hrvaški politiki v Sisaško-moslavški županiji ter prebivalci z obeh bregov Une. V Banskih dvorih so novembra lani sprejeli nacionalni program za skladiščenje radioaktivnih odpadkov, vključno z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki iz Nuklearne elektrarne Krško na Trgovski gori pri Dvoru, ki leži ob meji in na cesti proti Prijedoru. Predsedstvo BiH je prejšnji teden od Hrvaške zahtevalo, naj zagotovi novo lokacijo za svoje skladišče jedrskih odpadkov, ki ne bo ob meji z BiH.

Opozarjajo na varovanje narave in ekokmetijstva ter na plazove

Na skupni seji hrvaške in bosansko-hercegovske vlade julija 2017 je bilo dogovorjeno, da bodo ustanovili strokovno delovno skupino, ki bo pripravila predloge za sprejemljivo rešitev odlagališča, a sklepa niso izpolnili. V Sarajevu trdijo, da je Hrvaška izbrala lokacijo za odlagališče, ne da bi upoštevala pripombe oblasti in državljanov BiH, ki živijo nedaleč od potencialnega skladišča in si le nekaj kilometrov od svojih dvorišč ne želijo nevarnosti radioaktivnih odpadkov. Minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BiH Mirko Šarović je v začetku tedna dejal, da bo BiH prisiljena poiskati posredovanje Evropske unije ali drugih mednarodnih teles, če se Hrvaška ne bo odzvala na pozive k dialogu glede spornega odlagališča.

Tudi lokalna skupnost na Hrvaškem si prizadeva, da bi celotno območje ob Trgovski gori dobilo status regionalnega naravnega parka, kar je v nasprotju z vladnimi načrti za gradnjo odlagališča. Posebej glasen je župan mesta Petrinja Darinko Dumbović, ki je tudi kot edini poslanec Narodne stranke - Reformistov, ki podpira vladno večino. V hrvaškem saboru je večkrat nasprotoval ureditvi odlagališča za jedrske odpadke v vojašnici Čerkezovac. Med drugim se je prejšnji mesec udeležil protestov aktivistov »zeleni jopiči«, ki so v Petrinji nasprotovali gradnji odlagališča, ker menijo, da bi ogrozilo njihovo ekološko kmetijstvo, posebej sadovnjake in čebelarstvo. Dumbović se je v začetku tedna v Sarajevu oglasil na mednarodni konferenci z naslovom Trgovska gora in sotočje reke Une: naravni park ali deponija radioaktivnih odpadkov. Med drugim je opozoril na geološko nestabilnost območja, ki je eno najbolj nevarnih na Hrvaškem, ko gre za zemeljske plazove.

Pogajanja Slovenije in Hrvaške

Hrvaški minister za varstvo okolja in energetiko Tomislav Ćorić je v preteklih tednih večkrat ponovil, da je Trgovska gora alternativna rešitev za hrvaško odlagališče jedrskih odpadkov, če ne bo dogovora s Slovenijo o skupnem odlagališču. Med januarskim zasedanjem meddržavne komisije za NEK v Zagrebu sta Slovenija in Hrvaška sprejeli usmeritve za koordinacijsko skupino, ki bo do junija pripravila okoljevarstvene, finančne in pravne vidike predlogov, na podlagi katerih bi septembra lahko nadaljevali pogovore o iskanju rešitev za odlaganje jedrskih odpadkov. Hrvaška izpostavlja nekaj pogojev za sprejetje slovenske ponudbe, da bi hrvaško polovico nizko in srednje radioaktivnih odpadkov skladiščili v novem slovenskem odlagališču v Vrbini. Slovenija partnerjev iz soseščine še ni prepričala, da je odlagališče v Vrbini popolnoma varno, posebej ko gre za zaščito reke Save. Hrvaška tudi zahteva, da naj bo v Vrbini odlagališče za vse radioaktivne odpadke iz Hrvaške, ter enakopravno udeležbo slovenskih in hrvaških strokovnjakov in podjetnikov, ko gre za NEK. Ne nazadnje barantajo tudi s ceno, ker naj bi Hrvaška za svoje odlagališče porabila približno 200 milijonov evrov v naslednjih 50 letih, zato si želi, da bi bili stroški skupnega projekta s Slovenijo nižji. Za Hrvaško je nesprejemljiv tudi finančni pritisk v obliki šestih milijonov evrov letnega nadomestila, ki ga iz skupnega sklada nakazujejo lokalni skupnosti ob nuklearki. Problem hrvaškega odlagališča ni nov, a je časa vse manj, ker morata solastnici NEK rešitev najti do leta 2023.