Evropska unija se je tudi uradno odpovedala reševanju migrantov v Sredozemskem morju. Poslovni model tihotapcev in embargo na prodajo orožja libijskim milicam bo EU zdaj poskušala preprečiti zgolj še z nadzorom morja iz zraka, nadaljevala pa bo tudi urjenje libijske obalne straže. Po mesecih vlečenja vrvi glede usode pomorske operacije Sophia ta zdaj izgublja najpomembnejši del svojega mandata – pomorsko komponento. Odločitev, ki gre na roke italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju, dejansko pomeni, da na Sredozemskem morju evropske vojaške ladje ne bodo več izvajale reševalnih misij migrantov, saj se bodo morale vrnite v svoja pristanišča.

Do umika dela pomorske operacije Sophia je prišlo zaradi italijanskega vztrajanja, da se morajo države dogovoriti o porazdeljevanju rešenih migrantov v druge države članice, saj jih ne namerava več sprejemati zgolj Italija. Ker dogovora in solidarnosti med drugimi državami članicami ni bilo, je Italija blokirala nadaljevanje celotnega mandata najpomembnejše varnostne operacije EU.

Približevanje Salviniju

Po naših informacijah je bilo že decembra lani jasno, da operacije Sophia ne bodo nadaljevali v polnem mandatu. Visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini se je sicer trudila, da ne bi bila povsem ukinjena; iskala je možnosti, da bi njen mandat vendarle podaljšali. Vmes so se Španija, Francija, Italija, Grčija in Malta začele dogovarjati o skupni delitvi bremen rešenih migrantov. Vsaka od držav članic je bila po naših informacijah pripravljena začasno ponuditi po eno pristanišče, kamor bi prepeljali rešene migrante na izkrcanje. Vendar je ta dogovor po zaostrovanju med Francijo in Italijo v zadnjih mesecih propadel.

Pred približno tremi tedni je svojo rešitev držav članicam predstavila še Mogherinijeva. V dveh različicah je predlagala nadaljevanje operacije Sophia z misijama urjenja libijskih sil v Tuniziji, da bi lahko te same nadzorovale svojo mejo. Po naših informacijah v obeh primerih pomorska prisotnost vojaških plovil v osrednjem Sredozemlju ni bila več predvidena. S tem je Mogherinijeva naredila korak proti Salviniju. Države članice tik pred evropskimi volitvami sicer niso želele dati zadoščenja italijanskemu notranjemu ministru, ki bi s popolno ukinitvijo Sophie slavil veliko zmago. Naši viri priznavajo, da sedanja odločitev ni idealna, ponuja pa vendarle še možnost, da se po evropskih volitvah najde trajnejša rešitev, morda v obliki nove operacije. Dotlej bodo migranti na morju prepuščeni usodi.

EU se je odrekla odgovornosti

V največjih humanitarnih organizacijah Human Rights Watch in Amnesty International so odločitev držav članic označili za nezaslišano dejanje, s katerim so se vlade odpovedale svoji odgovornosti reševati življenja. »Ta odločitev nikakor ne upošteva potreb ljudi, ki na morju tvegajo svoja življenja. Razkriva pa nezmožnost evropskih vlad, da bi se sporazumele o delitvi odgovornosti med sabo,« je ocenil Matteo de Bellis, raziskovalec AI za migracije. Po njegovem mnenju bi evropske vlade morale premisliti odločitev in ohraniti reševalne misije na morju.

Ostro kritiko je evropskim državam članicam namenila tudi Dunja Mijatović, komisarka za človekove pravice Sveta Evrope. Čeprav so za varnost v akvatoriju odgovorne obalne države članice, je reševanje ljudi na morju dolžnost vseh držav članic, je zapisala. Mijatovićeva se je zavzela za takojšnjo vzpostavitev sistema reševanja ljudi na morju in pošiljanja ladij tja, kjer bi njihova prisotnost pomagala.

Raziskovalec italijanskega inštituta za politične študije (ISPI) Matteo Villa pa je opozoril, da zadnja odločitev držav članic zgolj odstira dimno zaveso nad reševanjem migrantov. Villa se sklicuje na podatke italijanske obalne straže, ki kažejo, da nobeno od vojaških plovil v operaciji Sophia že devet mesecev ni rešilo niti enega samega migranta. Preobrat se je zgodil julija 2018, ko se je začel velik Salvinijev pritisk na države članice in nevladne organizacije. Od takrat je zaradi kriminalizacije njihovega početja s strani italijanskih oblasti večina humanitarnih organizacij zapustila Sredozemsko morje.