Pobuda za ustanovitev centra je nastala po izjemnem uspehu drugega svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vodstvo Organizacije ZN izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) se je septembra lani pozitivno odzvalo na pobudo ministrstva za izobraževanje in pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. Predlog ministrstva sicer predvideva, da bi center v začetni fazi gostili na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Unesco bo o predlogu odločal aprila

Sekretariat Unesca je študijo in predlog za ustanovitev centra vložil kot točko dnevnega reda naslednjega zasedanja izvršilnega odbora organizacije, ki bo aprila. Članica odbora je do konca letošnjega leta tudi Slovenija.

Če bo glede omenjenega predloga sprejeta pozitivna odločitev, bo moralo ministrstvo za izobraževanje do novembrskega zasedanja generalne konference Unesca, na katerem bo sprejeta dokončna odločitev o ustanovitvi centra, poskrbeti za ustrezno pravno organizacijsko ureditev bodočega centra.

Namen Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco bo, kot so zapisali na vladi, zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Pomoč pri razvoju in širjenju zmogljivosti

Center bo vladam, mednarodnim organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Vlada je sklep sprejela na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvu za zunanje zadeve pa je naložila, da prek diplomatsko konzularnih predstavništev in ob podpori ministrstva za izobraževanje promovira predlog za ustanovitev omenjenega centra.