Kot so navedli v sporočilu po seji vlade, sta v okviru odzivanja na terorizem in nasilni ekstremizem predvidena sprejem Nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma ter povečanje pooblastil Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), s hkratno ustanovitvijo organa za preprečevanje zlorab pooblastil.

Pooblastila Sove bodo določena v novem zakonu o Sovi, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil Grošelj. So pa po njegovih besedah pri vprašanju povečanih pooblastil Sove, o čemer je potekalo največ razprave, dopolnili tekst tako, da so še okrepili sodni nadzor. Predvideno je tudi oblikovanje t. i. tretjega stebra nadzora.

Poleg sodnega in političnega nadzora (slednjega v obliki parlamentarne komisije), so zdaj predvideli še strokovni nadzor, je pojasnil Grošelj. Vendar pa ta po njegovih besedah ne bo imel vpliva na uporabo teh pooblastil, ampak bo to organ, ki bo retroaktivno pogledal, kako so bila ta pooblastila uporabljena. Sestavljalo pa ga bo verjetno več strokovnjakov s področja obveščevalne dejavnosti.

Kot novost je državni sekretar izpostavil tudi oblikovanje obveščevalno-varnostne skupnosti, s čimer naš sistem po Grošljevih besedah približujemo prevladujoči ureditvi v zahodnem svetu.

Sicer pa, kot navajajo v sporočilu za javnost, nova resolucije o strategiji nacionalne varnosti opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti. Dodane so hibridne grožnje, nekatere druge oblike groženj - na primer informacijsko-kibernetske, terorizem in nasilni ekstremizem, nezakonite migracije - pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene. V sklopu vojaških groženj je poudarjena ponovna izpostavljenost evroatlantskega prostora tovrstnim grožnjam, »ki poleg tradicionalnih oblik vedno bolj vključujejo tudi neregularne oblike delovanja«.

Za odzivanje na nezakonite migracije je predvidena vzpostavitev skladnega upravljanja meja z odzivanjem na različne vrste migracij. »Preprečevanje in odzivanje na vojaške grožnje je prilagojeno spremenjenemu varnostnemu okolju, vključuje pa tudi civilno obrambo, ki je vsebinsko prilagojena sodobnim trendom v Natu in EU. Pri odzivanju na ogrožanje javne varnosti je dodano ogrožanje suverenosti in demokratične ureditve Republike Slovenije,« so med drugim še zapisali v sporočilu.