Kot smo pri Dnevniku že poročali, Horvath sedi na več stolčkih. Poleg poslanske funkcije zaseda še mesto predsednika Sveta madžarske narodne skupnosti, v javnih evidencah pa je naveden tudi kot direktor podjetja Minta. Kot glavna dejavnost družbe, katere ustanoviteljica je prav omenjena krovna manjšinska organizacija, je navedeno podjetniško in poslovno svetovanje, naštetih pa je še kup drugih dejavnosti.

A mandatno-volilna komisija o tem primeru ne bo odločala, saj za to po pojasnilih njenega predsednika Ivana Hršaka nima pristojnosti. To področje namreč ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, je pojasnil za STA.

Ob tem ugotavlja, da to področje za poslance ni dovolj jasno urejeno ter da ureditvi v zakonu o poslancih ter zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nista medsebojno skladni.

Zakon o poslancih namreč izrecno ureja nezdružljivost poslanske funkcije s članstvom v nadzornem odboru gospodarske družbe, glede prepovedi drugih dejavnosti in članstva ter pridobitne dejavnosti pa podrobnejše ureditve ne vsebuje, temveč napotuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Zakon izključuje prenehanje mandata

V konkretnih primerih presoje nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za poslance tako pomeni, da DZ oziroma mandatno-volilna komisija opravita presojo zgolj z vidika zakona o poslancih, nista pa pristojna izvajati določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč opredeljena kot samostojen in neodvisen državni organ, pojasnjuje predsednik MVK.

Hkrati zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za neposredno voljene funkcionarje ne predvideva sankcije prenehanja mandata oziroma jo celo izrecno izključuje.

Da ureditvi v obeh zakonih nista skladni in da to področje za poslance ni dovolj jasno urejeno, ugotavlja tudi KPK. Tako so januarja sprejeli priporočilo na področju nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev, v katerem so zapisali, da bi bilo treba za poslance določno in nedvoumno urediti ta institut, ter priporočili, da se zakon o poslancih ustrezno spremeni.

Kot je še pojasnil Hršak, strokovne službe DZ preučujejo možnosti ustrezne zakonske ureditve. V DZ bodo tudi oblikovali delovno skupino, ki bo preučila možnosti za ureditev nejasnosti glede opravljanja funkcije poslanca s sočasnim opravljanjem funkcije, ki spada na področje pridobitne dejavnosti.