To potrjuje tudi to, kar je napisal Peter Lovšin v prispevku 1. 3. 2019 pod naslovom Obsojenci opravili za tri milijone evrov dela. Zanimivi so podatki direktorice uprave za probacijo (UPRO), mag. Mrhar-Prelićeve, ki izpostavlja, da je UPRO v desetih mesecih obravnaval 2504 različnih zadev, od tega 80 odstotkov ali približno 2000 zadev v zvezi z zagotavljanjem in nadzorom dela v splošno korist. Po podatkih direktorice je od tega približno dve tretjini ali 1320 obsojencev. Težko verjetno, saj je skupno število obsojencev v vseh slovenskih zaporih pod tisoč (od tega že tretjina tujcev) in se izvajanje družbeno koristnega dela za zdaj še ne pozna na zasedenosti zaporov. Je pa vzpodbudno, da se direktorica zaveda možnosti tovrstnega izvrševanja kazni zapora za več kot polovico na leto zaprtih oseb.

Resda gre tudi lep denar iz proračuna za delo uprave za probacijo, medtem ko je delo oseb v splošno korist brezplačno. Manj kriminala, manj zaprtih oseb, skratka, ministrica za pravosodje Andreja Katič pa DZ vsiljuje gradnjo novega »mega« (po kapaciteti in standardu) zapora v Dobrunjah in širitev ženskega zapora na 140 zaprtih žensk ob sedanjem stanju 65 na dan zaprtih žensk.

Tako vidimo, da prihaja včasih do nenamernih pomot v zapisih, večkrat pa do namernih in zavajajočih podatkov, ki ustrezajo definiciji koruptivnosti. Mar ne?

Marjan Čander upokojeni penolog, Hoče