Mar ni naloga politike, da pretehta primernost trenutka in izbere pravega? Je nagovor evropskih poslancev, ki bodo v kratkem postali bivši, res prava priložnost ali pa je smotrneje nagovoriti evropske poslance naslednjega sklica? Tiste, ki bodo oblikovali evropsko politiko v prihodnjem obdobju? Je res treba sprejeti vabilo zdajšnjega predsednika parlamenta ali bi prej veljalo sprejeti vabilo njegovega naslednika, ki bo vodil evropski parlament v času, ko bo Slovenija predsedovala EU? Ali po vseh Tajanijevih hvalah fašizma, ki je Slovencem in drugim evropskim narodom prizadejal toliko gorja, res velja Tajaniju priznati avtoriteto in se odzvati na njegovo vabilo? Inštituciji seveda gre avtoriteta, v tem primeru pa nikakor ne tudi njegovemu predsedniku, ki s svojo protifašistično ideološko slepoto v resnici ruši temelje EU, zgrajene prav zato, da prepreči zlo, kakršno je bil fašizem. Mar res tako lahko izbrišemo iz spomina njegove izjave na račun Slovencev in slovenskega ozemlja? Pa njegovo opravičilo, ki po vsebini v resnici to sploh ni bilo?

Ogorčenje si zasluži druga stran, ne Šarec. Predvsem njihova odsotnost tovrstnih premislekov. Tudi politika mora energijo trošiti smotrno, zato da se ne sprevrže v golo besedičenje in prazno nastopaštvo. Izbrati mora znati vsebine, sogovornike, trenutke, pa tudi formo. Mislim, da je Šarec storil prav in ubranil preudarno držo slovenske države. Čestitam mu za to. Verjamem, da po teh merilih njegov odgovor presoja tudi mednarodno okolje.

Slovenski Tajanijevi kolegi iz strankarske internacionale stvar presojajo drugače. A pri tem očitno nimajo v mislih Slovenije, pač pa sebe in razne politikantske interese. Žal njihovo zgražanje nad Šarčevim odlogom povabila spet enkrat dokazuje preveliko pohlevnost in služenje velikim svetovnim središčem, namesto da bi prednost dali interesom Slovenije. In še o »izgubljeni priložnosti«: nemara jo obžalujejo, ker bi Šarcu oni in njihovi desničarski zavezniki lahko pripravili podobno sramotenje, kot so ga pripravili Alenki Bratušek ob njeni predstavitvi v evropskem parlamentu. Zanje je Šarčeva preložitev nastopa zares izgubljena priložnosti.

Janez Winkler, Ljubljana