Iz Finančne uprave RS (Furs) so danes sporočili, da to področje spremljajo že dlje časa, njihova analiza pa »kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši način«.

Napovedali so, da bodo aktivnosti na tem področju nadaljevali in predvsem povečali izvajanje davčno-inšpekcijskih nadzorov ter nadzorov v kontroli. »Zavedati se namreč moramo, da poštena uporaba pravic ter izpolnjevanje davčnih obveznosti, prinaša kakovostno izvajanje javnih storitev,« so izpostavili.

Kot so pojasnili, so v številnih primerih, ko so družbeniki sklenili posel prodaje poslovnih deležev ali njihovih delov lastni družbi in si tako neobdavčeno izplačali v podjetju ustvarjene poslovne dobičke, ugotovili, da gre za transakcije, ki nimajo ekonomske vsebine in katerih edini namen je doseganje neupravičene davčne ugodnosti.

V Fursu so dodali, da imajo davčni zavezanci nedvomno pravico sklepati vse pravne posle, ki niso prepovedani, ter niso zavezani poslov voditi tako, da se čim bolj poveča davčni prihodek države. Če pa sklepajo navedene posle brez ekonomske vsebine in pri tem zasledujejo pridobitev davčne ugodnosti, pa je to v nasprotju z namenom davčnih predpisov, so sklenili.