Interni startup, katerega ekipa dela malo manj kot dve leti, se ukvarja s problemi na področju robotike v avtomatizirani logistiki in obvladovanjem slednjega z intralogističnimi vozili. Ta se znajo samostojno premikati v tovarnah in skladiščih ter opravljati naloge logističnih operacij – od prevzema materiala in skladiščenja do sortiranja in dostave ob pravem času na pravo mesto.

Samoučeči in na okolje prilagodljivi sistemi

»Produkt, ki ga razvijamo, je platforma za inteligentna robotska vozila, ki obsega tako programski del kot tudi strojno opremo,« pojasnjuje vodja razvoja v startupu dr. Viktor Zaletelj. Robotsko vozilo mora biti v prvi vrsti sposobno zaznavati svojo okolico, razpoznati objekte in ljudi, se o tem nekaj naučiti ter se znajti v okolju, kjer mu je delo zaupano. To dosežemo z dinamično lokalizacijo, ki je danes za tehniko še vedno izziv, še posebno, ko govorimo o prostem gibanju v skladiščih in proizvodnjah s prisotnostjo človeka. Na osnovi uspešnega pozicioniranja v prostoru je treba obvladovati dinamično načrtovanje poti ter izvesti zadane naloge – odpeljati se na lokacijo, prevzeti predmet in ga odpeljati na drugo lokacijo, medtem pa se aktivno izogibati oviram ter sodelovati s človekom. Temu sledijo različne operacije, na primer sortiranje, ki ga je vozilo sposobno opraviti z robotsko roko.«

Ena ključnih prednosti Epilogovih rešitev za mobilne robotske sisteme pred konkurenco je, da sistem obvladuje sočasno gibanje in komunikacijo med več vozili, ki lahko pomagajo pri isti operaciji ali delajo samostojno, delujejo pa kot celota. Sistemi so samoučeči in prilagodljivi na okolje, predvsem pa ne zahtevajo postavljanja in vzdrževanja drage infrastrukture. V proizvodnji in pri servisnih operacijah omogočajo veliko mero fleksibilnosti in dajejo kupcem možnost, da jih po potrebi nadgrajujejo in hkrati hitro spreminjajo njihovo namembnost, saj se znajdejo v različnih situacijah.

Prvi piloti v industrijskem okolju

Trenutno se v Epilogovem startupu pripravljajo na prve pilote v industrijskem okolju. »Ker gre za pilote, je še nekaj malega manevrskega prostora za optimizacijo produkta in storitve, konec leta pa bomo že na točki, ko se bomo pogovarjali s kupci,« nadaljuje Zaletelj. »Velik potencial so obstoječe stranke, ki jih s področja intralogistike zelo dobro poznamo in vemo, s kakšnimi težavami se srečujejo v notranjem transportu. S tovrstnimi rešitvami jim bomo lahko uspešno pomagali. Največji izziv je pomoč tistim podjetjem, ki svoje proizvodne sisteme nadgrajujejo, pri tem pa ohranjajo proizvodnjo še iz preteklosti, kar velja v večini primerov. Srečujejo se s pomanjkanjem prostora, velik del opreme ni kompatibilne z novo tehnologijo ali zaradi specifike proizvodne panoge ne morejo uporabiti nečesa, kar je že na trgu.«

Zaradi prilagodljivosti bodo v Epilogovem startupu lahko pokrili niše, kjer se večina ponudnikov današnje opreme težko prilagodi in znajde. Poleg tega ponujajo najnaprednejše metode – od navigacije in prostega gibanja do izogibanja oviram in dela s človekom. Delo startupa, ki že poganja korenine samostojnega delovanja, se bo čez čas združilo z že prepoznavnimi rešitvami Atlas – IT-rešitvami za skladiščno poslovanje in sistemi za zagotavljanje pretočnosti materiala skozi produkcijo. Gre za skupne točke, ki bodo razširile portfelj produktov in razvojne možnosti za vso skupino, tako za Epilog kot za lastniško povezano avstrijsko podjetje Knapp. »Za razvoj in konkurenčnost produkta oziroma storitve bo ključna močna razvojna ekipa, ki se bo sposobna odzivati na potrebe trga in v kratkem času rešiti visokotehnološke probleme,« še poudarja Zaletelj. Zato neprestano nadgrajujejo svoje znanje in vabijo medse nove kadre z znanjem in kompetencami s področij robotike, informatike, elektrotehnike, inteligentnih sistemov in umetne inteligence.