Evropska komisija je pred svetovnim dnevom tuberkuloze opozorila na nevarnosti, ki jih povzroča tuberkuloza, ter pomembnost preprečevanja in skupnih prizadevanj za obvladovanje te bolezni. Čeprav v Evropi vsako uro diagnosticirajo 30 ljudi s tuberkulozo, je na splošno v večini držav opaziti pozitiven trend upadanja primerov obolenj.

Vendar je treba okrepiti prizadevanja, da bi lahko do leta 2030 dosegli 80-odstotno zmanjšanje primerov tuberkuloze v primerjavi z letom 2015. EU in njene države članice si prizadevajo, da bi do leta 2030 odpravili epidemije aidsa in tuberkuloze ter zatrli hepatitis in druge prenosljive bolezni v skladu s ciljem trajnostnega razvoja na področju zdravja, so sporočili iz Evropske komisije.

Nadzorovano zdravljenje je najbolj zanesljiva strategija, ki pripomore k uspešnemu zaključku zdravljenja in s katero se zmanjša možnost pojava odpornih oblik tuberkuloze. Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji Maruša Ahačič je ob svetovnem dnevu tuberkuloze pojasnila, da je v Sloveniji stanje na področju obravnave bolnikov s tuberkulozo specifično, saj se zdravstveni delavci soočajo z bolniki iz občutljivih skupin, kot so starostniki, alkoholiki, odvisniki od prepovedanih substanc ter begunci in migranti.

"Zaradi begunske in migrantske problematike se spopadamo z novimi izzivi, z bolniki s tuberkulozo, ki izhajajo iz drugačnega sociokulturnega okolja. Treba je najti nove komunikacijske poti - tudi z nevladnimi organizacijami in s prostovoljci - ter postaviti v središče obravnave posameznega bolnika s tuberkulozo in ne zdravstvenega sistema samega," je izpostavila Ahačičeva.

Svetovni dan tuberkuloze obeležujemo 24. marca, saj je na ta dan leta 1882 Robert Koch oznanil, da je odkril bakterijo, ki povzroča tuberkulozo.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov - medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.