Občina zato občane prosi, naj pred nakupom vedno preverijo, ali gre morda za invazivno tujerodno vrsto, če pa se kljub temu odločijo za nakup invazivnih tujerodnih vrst, naj se poučijo, kako z njimi ustrezno ravnati. V sklopu evropskega projekta Applause skuša občina z videonavodili na svoji spletni strani olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in občane ozavestiti o težavah, ki jih lahko povzroči nakup takšne rastline.

Vsi tisti, ki bi takšne rastline radi odstranili iz svojega vrta, jih lahko prinesejo v začasni zbirni center na Povšetovi, kjer zbirajo rastlinske ostanke japonskega in češkega dresnika, orjaške in kanadske zlate rozge, navadne amorfe, davidove budleje, maackovega kosteničevja, lovorikovca, sivega drena, thunbergovega češmina in žlezave nedotike. Tam lahko različne vrste invazivnih tujerodnih rastlin oddajo v označene zabojnike, ob katerih so na tablah navedene in slikovno predstavljene rastlinske vrste in deli rastlin, ki sodijo v zabojnik.