Dosedanjim petim postajam s skupaj 25 kolesi, to je na Seidlovi cesti, Novem trgu, pri BTC, Šolskem centru Novo mesto ter v Ulici Slavka Gruma, prihodnji mesec dodali še štiri postaje in 20 koles, in sicer na Drski, Glavnem trgu, pri osnovni šoli Bršljin in Seidlovi cesti, maja pa bodo sistem nadgradili še s petimi novimi postajami in 45 električnimi kolesi v Kandiji, Ragovski ulici, Podbrezniku, pri šmihelski šoli ter na Portovalu.

Zaradi povečanega obsega postaj in uvajanja električnih koles, kar bo, kot trdijo na občini, bistveno povečalo uporabnost sistema, se spreminja tudi članarina. Za obstoječe uporabnike velja »stara« članarina do poteka, za nove uporabnike, ki se bodo prijavili do 25. maja, bo članarina za letos 15 evrov, za prijavljene po tem datumu pa 25 evrov. Na voljo bo tudi mesečni paket za 5 evrov. Novi uporabniki se morajo registrirati v Turističnem informacijskem centru na Glavnem trgu, tam plačajo članarino in prejmejo kartico za uporabo koles. Od maja pa bodo lahko storitev uporabljali tudi s posebno aplikacijo za pametne telefone. ds