Trenutno se že gradita dve cesti, ki bosta omogočili dostop do severnega portala prvega predora na območju Lokev, in dve cesti za dostop do portalov četrtega predora na območju Tinjanskega hriba nad Črnim Kalom. Na preostalih lokacijah dostopnih cestah pa se izvaja posek dreves in grmičevja, opravlja čiščenje terena, odriv plodne zemlje, da bi se teren pripravil za gradnjo.

Dostopne ceste bodo med gradnjo drugega tira služile predvsem za dostop do posameznih delovišč trase, po končani gradnji pa bodo predane lokalnim skupnostim v nadaljnjo uporabo.

Izgradnja dostopnih cest je del pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). Izvajalca bosta ceste zgradila za 11,9 milijona evrov (brez DDV).

Dostopne ceste so nujen pogoj za začetek gradnje novega tira med Divačo in Koprom. Predvidena trasa med drugim poteka prek Kraškega roba, ki ga bo prečkala z več predori, večina portalov predorov pa bo v strmih, ozkih in težko dostopnih grapah na redko poseljenem območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo.

Izrisuje se finančna konstrukcija projekta

Ceste bodo asfaltne in morajo biti tako zgrajene do začetka izvajanja del pri gradnji predorov in večjih premostitvenih objektov. V času gradnje železnice se bodo uporabljale za dostop do gradbišč predorov, viaduktov, mostov ter trase samega tira, po izgradnji drugega tira pa bodo ustrezno urejene in bodo namenjene dostopu do portalov predorov in vodohranov za potrebe vzdrževanja, v primeru nesreče na drugem tiru bodo intervencijske poti za potrebe reševanja iz predorov, obenem pa bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih bo drugi tir prekinil.

Medtem ko je stekla gradnja dostopnih cest do drugega tira, se vse bolj izrisuje tudi finančna konstrukcija projekta. Upravni odbor Evropske investicijske banke (EIB) je po neuradnih informacijah STA v torek potrdil 250 milijonov evrov vredno posojilo za projekt drugi tir med Divačo in Koprom. Zadnjo besedo glede posojila bo imel sicer odbor direktorjev, ki bo zasedal 9. aprila.