Starši otrok prvega starostnega obdobja bodo denimo v povprečju plačevali 2,56 evra na mesec več. Največjo spremembo v višini 28 evrov pa bodo na položnicah občutili starši otrok drugega starostnega obdobja, ki so uvrščeni v najvišji, deveti dohodkovni razred. Položnice z novimi zneski bodo plačniki sicer prejeli šele aprila, so danes sporočili iz Mestne občine Koper.

Kot so poudarili na občini, se tokratnemu povišanju cen, ki so bile nespremenjene od leta 2012, kljub prizadevanjem niso mogli izogniti. V fazi zbiranja podatkov in proučevanja dejavnikov, ki vplivajo na višino cene programov predšolske vzgoje, so predloge novih cen predšolskih programov pripravili tudi vrtci, ki so predvideli še nekoliko višjo obremenitev staršev, vendar na ta predlog vrtcev niso privolili in so cene oblikovali tako, »da še naprej omogočajo visoko vključenost otrok v predšolsko vzgojo«.

V povprečju se bodo cene zvišale za osem odstotkov

Cene programov predšolske vzgoje v koprskih vrtcih se bodo tako v povprečju zvišale za osem odstotkov, za slaba dva odstotka se bodo zvišali programi prvega starostnega obdobja, ki so za starše finančno bolj obremenjujoči, medtem ko se bodo programi drugega starostnega obdobja zvišali za nekaj manj kot 11 odstotkov.

Tako bodo starši otrok, ki so vključeni v prvo starostno obdobje, od aprila dalje plačevali od 0,80 do 6,16 evra več kot doslej (v povprečju 2,65 evra), medtem ko bodo starši otrok drugega starostnega obdobja plačevali od 3,7 do 28,49 evra več. Ob tem na občini poudarjajo, da je delež staršev, vključenih v osmi in deveti dohodkovni razred, izredno nizek, zato bo tudi za programe drugega starostnega obdobja zvišanje zmerno, v povprečju 12,25 evra na mesec.

Spremembe se obetajo tudi v letu 2020, ko namerava koprska občina ponovno uvesti dodatno znižanje plačila vrtca za tiste starše, ki predložijo dokazila o reševanju osnovnega stanovanjskega problema. Poleg tega bodo v koprskih vrtcih s septembrom uvedli novo kategorijo, in sicer skupine starosti od tretjega do četrtega leta, ki jo pozna kar nekaj mestnih občin v Sloveniji. Odločitev za to je občina sprejela, ker je razlika med normativi števila otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja relativno velika.

Na občini so ob tem spomnili, da v letošnjem proračunu za področje varstva in vzgoje predšolskih otrok namenjajo kar 8,88 milijona evrov.