Skupina Krka je leto 2018 sklenila s petodstotno rastjo prodaje, ki je prinesla rekordnih 1,33 milijarde evrov. Čisti dobiček v primerjavi s predlani je zrasel za 14 odstotkov, na 174 milijonov evrov, od tega je matična družba Krka, d. d., ustvarila 163 milijonov evrov čistega dobička. Gre za najvišji dobiček v 65-letni zgodovini Krke.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič tudi za letos napoveduje ponovno rast prodaje skupine. Ta naj bi dosegla 1,375 milijarde evrov, pri čemer naj bi ustvarili 172 milijonov evrov dobička. »Seveda se bomo trudili preseči načrte, prvi meseci letos namreč kažejo nadaljevanje ugodnih trendov iz lanskega leta,« je ob predstavitvi lanskih rezultatov dejal Colarič. Število zaposlenih, teh je bilo konec leta 11.390, od tega 51 odstotkov v tujini, naj bi povečali za štiri odstotke, se pravi za okoli 500 novih zaposlenih.

Krka izkoristila težave konkurentov s kakovostjo

Tolikšno rast dobička Colarič pripisuje dobri prodaji, nadzoru stroškov, ključnega pomena pa je tudi visok, kar 93-odstotni delež izvoza. »So trgi, kjer se kažejo izjemne poslovne priložnosti. Poleg tega je moral lani marsikateri proizvajalec umakniti svoje izdelke zaradi težav s kakovostjo. Krka je s svojo fleksibilnostjo in hitrim odzivom zapolnila te vrzeli, seveda po cenah, ki so bile ugodnejše kot takrat, ko so problemi s pomanjkanjem nastali,« pojasnjuje Colarič in dodaja, da Krka kakovost zagotavlja zaradi vertikalnega integriranega modela. To pomeni, da izdelek sami razvijajo, sami proizvajajo surovine in končne izdelke, nato pa jih tudi sami prodajajo in unovčujejo terjatve.

Prodaja je zrasla v vseh Krkinih prodajnih regijah, tudi v vzhodni Evropi, kjer ustvari 31 odstotkov celotne prodaje. Njen največji trg ostaja Ruska federacija, kjer pa novomeški farmacevt občuti tudi največja valutna nihanja. Prodajo na ruskem trgu je v evrih povečala za dva odstotka, v rubljih pa kar za 15 odstotkov. »Lani je bil rubelj spet izrazito nestabilen, sploh zadnjih 14 dni. Izpostavljenost v rubljih ščitimo tudi po naravni metodi; to pomeni, da so plače naših zaposlenih v Rusiji v rubljih. Poleg tega določene materiale kupujemo z rusko valuto. A letos rubelj, prav nasprotno, hitro narašča.« V Rusiji Krka krepi tudi svojo tovarno, iz katere prihajata že dve tretjini vseh zdravil za ruski trg.

Krkina zdravila tudi na Kitajskem

Nova zdravila Krka uvaja tudi na Kitajskem, kjer je leta 2017 ustanovila skupno podjetje. Trenutno tam proizvaja en izdelek, ki ga za zdaj trži zunaj Kitajske, saj registracijski postopki še niso končani. V prihodnjih letih naj bi na kitajski trg poslala še pet svojih izdelkov.

Lastniška struktura Krke se bistveno ne spreminja; 39,2 odstotka Krkinih delničarjev je fizičnih oseb, mednarodni vlagatelji imajo v rokah dobrih 23 odstotkov delnic, večinoma gre za pokojninske sklade, 27,2 odstotka pa imajo v lasti Slovenski državni holding, Kapitalska družba in Republika Slovenija. In kolikšno dividendo si lahko letos obetajo Krkini delničarji? Colarič odgovarja, da je to stvar nadzornega sveta, da pa Krka v skladu s petletno strategijo za izplačilo dividend namenja najmanj 50 odstotkov dobička prejšnjega leta.