Podjetja, zajeta v indeksu S&P500, so v lanskem zadnjem četrtletju v povprečju dosegla 6-odstotno rast prodaje in 12,25-odstotno rast dobička. Za letošnje prvo četrtletje pa se pričakuje 6-odstotna rast prihodkov in odstotna rast dobička. Kot rečeno, pa se še nižje in celo negativne rasti dobička pričakujejo za podjetja, katerih velik del prihodkov je odvisen od izvoza na Kitajsko, saj se je gospodarska upočasnitev Kitajske v prvih dveh mesecih leta poglobila, kar je povečalo brezposelnost v državi. Raven industrijske proizvodnje je v prvih dveh mesecih letošnjega leta na Kitajskem zabeležila najslabši začetek leta po letu 2009, prodaja na drobno pa najpočasnejšo rast od leta 2012. Brezposelnost na Kitajskem se je v februarju povečala na 5,3 odstotka, potem ko je bila še decembra 4,9-odstotna. Donosnost na ameriške 10-letne obveznice je v marcu upadla za 7,4 odstotka in je 22,3 odstotka pod lanskoletnim vrhom v začetku novembra 2018. Poleg obveznic je letos pridobilo tudi zlato, in sicer 2,8 odstotka. Na prehodu v sezono objav poslovnih izidov podjetij za prvo četrtletje v ZDA nam sinhrona rast cen ameriških državnih obveznic, zlata in delniških papirjev ob vedno bolj invertni krivulji ročnosti ameriških obveznic do 5 let pravi, da obstaja višja verjetnost povišanja nihajnosti v prihodnjih nekaj tednih. Iz vsega zgoraj navedenega je dobro, da je investitorjev portfelj sestavljen iz naložb v denarju, zlatu, obveznicah in lastniških vrednostnih papirjih – delnicah. Pri delniški sektorski alokaciji sredstev priporočam mešanico tako imenovanih »napadalnih« in »defenzivnih« sektorjev ameriškega gospodarstva. Z drugimi besedami, priporoča se mešanico sektorjev tehnologije, polprevodnikov na eni strani ter gospodarskih javnih služb in farmacije na drugi.

Na tako imenovani napadalni strani je na tehnološkem področju je zanimiv IGV ETF, ki beleži letošnji donos v višini 21,82 odstotka, v zadnjih desetih letih pa že več kot 500-odstotni donos. Na defenzivni strani pa je daleč najbolj zanimiv sektor gospodarskih javnih služb v ZDA, kateremu sledi vrednostni papir XLU ETF, ki beleži letošnji donos v višini 9,48 odstotka. To je sicer sektor, kjer podjetja izplačujejo relativno visoke dividende, hkrati pa potrebujejo visoke infrastrukturne investicije. Zaradi visokih izdatkov za vzpostavljanje in vzdrževanje potrebne infrastrukture je zadolženost podjetij iz tega sektorja višja v primerjavi z drugimi sektorji gospodarstva. Višje ravni zadolženosti pa pomenijo potencialno višje stroške financiranja podjetja v obdobju zviševanja obrestnih mer. Torej je obdobje trenutnih nizkih obrestnih mer ugodno za ta sektor.