Čeprav vlada v sporočilu navaja, da sindikati v ministrstvu za obrambo gradivu, ki jim je bilo predhodno poslano v mnenje, niso nasprotovali, pa očitno z rešitvijo le niso povsem zadovoljni. Sekretar Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah je za STA namreč ocenil, da vladni sklep delno rešuje vprašanje plačila povečanih obremenitev vojakov.

Pozdravljajo, da predvideva dodatek tudi za tiste pripadnike SV, ki opravljajo naloge pomoči pri varovanju državne meje in sodelujejo na določenih vajah SV, a ostaja problem večjih obremenitev vojakov zaradi kadrovske podhranjenosti SV. To sicer prepoznavajo tudi na vladni strani, saj v sporočilu za javnost ugotavljajo, da so ob velikem pomanjkanju kadrovskih virov obremenitve pripadnikov SV zelo velike.

Povišanje že pri plačah za marec

A cilj današnjega sklepa, kot navaja vlada, ni splošno povečevanje plač v SV, ampak gre za spremembe obstoječih izplačil tako, da bodo ustrezno uveljavljeni mehanizmi za finančno nagrado tistim pripadnikom, ki nosijo največji del povečanih obremenitev.

Vladni sklep zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev predvideva desetodstotno povečanje osnovnih plač vojakom v enotah, ki so predvidene za uporabo v okviru Nata in drugih mednarodnih operacijah, in sicer za čas priprav in usposabljanja.

Povečanje za 20 odstotkov osnovne plače je predvideno za pripadnike SV na formacijskih dolžnostih zdravnikov, pilotov (razen na formacijskih dolžnostih častnik pilot začetnik, ki se opravlja v nazivu poročnik), letalskih inženirjev, letalskih tehnikov, tehnikov letalcev, kontrolorjev letenja, radarskega tehničnega osebja, bombnih tehnikov, potapljačev, pirotehnikov, informatikov in formacijskih dolžnostih v specialnih enotah in na vojaških ladjah.

Povečanja za 19 odstotkov osnovne plače pa bodo deležni tisti v enotah, podenotah in začasnih formacijah ali začasnih skupinah, ki imajo status odzivnih sil, oziroma izvajajo nujne naloge na podlagi posebnih ukazov načelnika Generalštaba SV.

Uresničevanje sklepa bo po navedbah vlade za letos pomenilo približno 6,6 milijona evrov, v prihodnjem letu pa približno 11 milijonov evrov. Sredstva pa so načrtovana v finančnem načrtu obrambnega ministrstva. Lani je bilo v ta namen porabljenih okoli deset milijonov evrov.

Danes sprejeti sklep vlade bo veljal že za izplačilo plač za marec.