Predlog za Frantarjevo predčasno razrešitev - mandat bi mu sicer potekel decembra 2020 - se je pred člani komisije znašel, ker je Frantarju zaradi dopolnjenega 70. leta starosti konec lanskega leta prenehala sodniška služba.

Mandatno-volilna komisija (MVK) je predlog obravnavala že na seji konec februarja. A so odločanje preložili, ker jih je Frantar v dopisu opozoril, da bi bila lahko razrešitev v nasprotju z ustavo. Kot je navedel, je bila namreč določba, da DZ razreši predsednika DVK, če je prenehal opravljati sodniško službo, v zakon vnešena tekom njegovega mandata, zato bi njena uporaba posegala v že pridobljene pravice za nazaj.

Po pridobitvi mnenja parlamentarne zakonodajo-pravne službe so člani MVK danes sklenili, da bodo DZ predlagali Frantarjevo razrešitev, obenem pa tudi, da se mu podaljša mandat in bo funkcijo predsednika DVK opravljal do objave obvestila predsednika DZ predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije.

MVK bo državnemu zboru tudi predlagala sprejetje ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici programskega sveta RTV Slovenija Vesni Ugrinovski. Slednja je podala odstopno izjavo, še pred tem pa je programski svet MVK obvestil, da ne izpolnjuje pogojev za članico programskega sveta RTV Slovenija, ker je po imenovanju za članico programskega sveta postala v. d. generalne direktorice direktorata za vode in investicije na okoljskem ministrstvu.

MVK bo po seznanitvi državnega zbora s prenehanjem mandata Vesna Ugrinovski pozvala poslanske skupine, da ji do petka, 5. aprila, posredujejo predloge kandidatov za člana programskega sveta RTV Slovenija, ki bo imenovan za preostanek mandata.