To počnejo tudi s pomočjo satelitskih posnetkov. »Daljinsko zaznavanje, kot pravimo tehnologiji opazovanja zemeljskega površja, je že uveljavljena alternativa terenskemu delu na primer v gozdarstvu, kmetijstvu, ekoloških aplikacijah, saj je stroškovno veliko učinkovitejše,« so na občini povzeli informacije Urše Kanjir iz Centra odličnosti vesolje, znanost in tehnologije. Ob tem je strokovnjakinja pojasnila še, da sateliti s snemanjem zemeljskega površja zaznavajo in zapisujejo elektromagnetno valovanje, ki ga strokovnjaki potem obdelajo in analizirajo. Vsaka snov na zemeljskem površju namreč oddaja določeno energijo, ki se na posnetku odrazi kot podpis in omogoča prepoznavanje predmetov na površju. Svoj tako imenovani spektralni podpis ima tudi japonski dresnik, s čimer ga lahko strokovnjaki ločijo od drugih rastlinskih vrst. Za japonski dresnik je sicer značilno, da najpogosteje raste na brežinah vodotokov, ob prometnicah, na gradbiščih in zapuščenih površinah.