Ker število prebivalcev v Grosupljem narašča, prostora primanjkuje tudi v tamkajšnji osnovni šoli Louisa Adamiča. Občina se je odločila, da bo dodaten prostor pridobila z dozidavo, za katero bo potrebovala dobre štiri milijone evrov.

Sredstva bodo zagotovili iz proračuna, prijavili pa so se tudi na razpis Fundacije za šport, vendar odgovora še niso prejeli. Na grosupeljski občini pravijo, da se bodo prijavili še na kakšen razpis, če bo priložnost. Šolsko zgradbo bodo razširili in tako pridobili dodatnih osem učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori, zgradili pa bodo tudi novo športno dvorano, zato upajo na sredstva Fundacije za šport. Kot so nam sporočili z občine, bodo v sklopu dvorane zgradili tudi pomožne prostore, tehnični prostor, pa prostor za športne pedagoge in druge spremljajoče prostore. Občina je že pred časom objavila javno naročilo za izvajalca širitve osnovne šole, izbrali naj bi ga v kratkem.

Športno dvorano bodo začeli graditi še letos

Osnovno šolo Louisa Adamiča v tem šolskem letu obiskuje 1081 učenk in učencev, od tega matično enoto v Tovarniški ulici 430 otrok, dislocirano enoto na Adamičevi 366, medtem ko ostali hodijo v podružnične osnovne šole. Z novo pridobitvijo bo lahko šola sprejela več učencev, ki bodo imeli v novi športni dvorani tudi dovolj prostora za urjenje svojih športnih sposobnosti.

Na občini poudarjajo, da je investicija pomembna tudi s tega vidika, saj si tudi sicer v občini prizadevajo zagotavljati primerno infrastrukturo za šport in rekreacijo. Zgradili so skate park, nogometno igrišče z umetno travo, načrtujejo pa tudi ureditev garderob in strelišča.

»Z zgraditvijo nove podružnične osnovne šole Polica smo tam dobili tudi novo športno dvorano, z nadgradnjo osnovne šole Šmarje - Sap pa novo telovadnico. Prav tako smo med lanskimi poletnimi šolskimi počitnicami obnovili obstoječo telovadnico v osnovni šoli Louisa Adamiča,« pravijo na grosupeljski občinski upravi in dodajajo, da se bo gradnja športne dvorane v sklopu osnovne šole Louisa Adamiča začela še letos.

Poleg tega načrtujejo, da bosta še letos sprejeta občinska podrobna prostorska načrta za ureditev športno-rekreativnega središča oziroma mestnega parka Koščakov hrib in za ureditev Športnega parka Grosuplje. Pravijo, da se tako lotevajo »urejanja novih športno-rekreativnih površin, namenjenih vsem občankam in občanom«. aro